Automobilisten die tijdens de spits vanuit de Valentin Vaerwyckweg de ondergrondse parking van Gent-Sint-Pieters willen inrijden, verliezen telkens heel wat tijd bij het aanschuiven aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Sint-Denijslaan. Wagens die naar rechts (en in mindere mate links) moeten afslaan, zorgen ervoor dat het kruispunt vastloopt, met files tot op de brug over de R4 tot gevolg.

Dit tijdsverlies draagt niet bij aan de modal shift richting openbaar vervoer.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 7 februari:

  1. Is de schepen op de hoogte van deze verkeerssituatie?
  2. Zijn er aanpassingen mogelijk in de regeling van de verkeerslichten? Zo ja, op welke manier?
  3. Welke andere maatregel(en) stelt de schepen voor om een vlottere doorgang aan het kruispunt te voorzien?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het is één zaak om mensen te laten overschakelen van auto op actieve modi of openbaarvervoer, maar een andere zaak om mensen die zich duurzaam verplaatsen ook te houden. 

De as Sint-Denijslaan is een belangrijke bus- én fietsverbinding. De doorstroming van de bus of de fiets is volgens ons beleid nog belangrijker dan gemotoriseerd verkeer en al zeker in een stationsomgeving. 

Wat de file op de Vaerwyckweg betreft. Het verkeerscentrum heeft de toegenomen druk op de Vaerwyckweg waargenomen. De start van de langere files komt overeen met de start van de werken aan tram 1 in de Voskenslaan. Werken trouwens in functie van die modal shift, die u toch wel belangrijk vindt begrijp ik, want als er geen tram meer is kan men ook niet overschakelen op openbaar vervoer.

Sinds september 2022 zijn er werken in de Voskenslaan. De tramverbinding tussen Gent-Sint-Pietersstation én The Loop is onderbroken en doorgaand verkeer op de Voskenslaan is niet meer mogelijk. De druk op de Valentin Vaerwyckweg is hierdoor inderdaad toegenomen. De werken zijn nog voorzien tot eind maart 2023. We zijn er bijna. 

De problemen doen zich enkel voor in de ochtendspits met een piek tussen 8u00 en 8u30. De rest van de dag verloopt het verkeer op dit kruispunt eigenlijk wel vlot. 

Dit verkeerslicht is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel zijn er geen plannen om het licht of het kruispunt aan te passen."

Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.