Als antwoord op zijn schriftelijke vraag vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat het in het geïntegreerd investeringsprogramma voor 2023 voorziene bedrag van 350.000 euro is gereserveerd voor de studieopdracht van de spoorwerken in de Poperingestraat in Gent.

Het volledige project, in samenwerking met Stad Gent en rioolbeheerder Farys, omvat de integrale heraanleg (wegen-, spoor- en rioleringswerken) van de Poperingestraat, de Radijsstraat, de Dikkelindestraat (van kruispunt Grensstraat tot en met kruispunt Kolegemstraat), deel van de Kolegemstraat (van huisnummer 85 tot 139, incl. bochtspoor in trambedding) en de realisatie van een RWA-as (regenwaterafvoer) in de Grensstraat of in de Zandstraat, vastgelegd op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie. De slechte toestand van het wegdek rond de sporen, die een verlaagde tramsnelheid met zich meebrengen, moet samen met de stad en Farys aangepakt worden.

   

De studiefase zal lopen van mei 2023 tot april 2024, de aanbestedingsfase van februari 2024 tot maart 2025. De uitvoeringsfase is gepland van januari 2025 tot juli 2026. De werken zullen in juli 2026 afgerond zijn.

Stijn De Roo: "Ik ben tevreden dat de problemen in de Poperingestraat worden aangepakt. Maar door de studie, de aanbesteding en de uitvoering van de werken, zal de situatie pas ten vroegste in de tweede helft van 2026 opgelost zijn. Het is dus nog lang wachten op een definitieve oplossing.

De trams van lijn 1 zullen dus nog enkele jaren trager moeten rijden in de Poperingestraat en de Dikkelindestraat…”