In de komende jaren zal de verkeersafwikkeling van de R4 in het zuiden van Gent veranderen door het afsluiten van op- en afritten. Niet iedereen is op de hoogte van deze plannen, wat lokaal tot vragen leidt.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) polste daarom bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar haar concrete plannen.

 

De minister antwoordde: "Op de R4 rond Gent is er een afsluiting gepland van de op- en afrit aan de Gestichtstraat (R4-binnenring) en aan Heerweg Noord (R4-buitenring). De op- en afrit van de R4-binnenring aan de N60 vanuit Gent, naast de commerciële site Mediamarkt/Delhaize, zal op termijn worden aangepast. Daarbij is het niet de bedoeling dat een rechtstreekse verbinding met de parking van de Mediamarktsite behouden blijft.

 

De op- en afrit van de R4-binnenring aan de Gestichtstraat  en van de R4-buitenring aan de  Heerweg Noord zijn ongewenste aansluitingen, die op een woonzone aansluiten en die zeer dicht liggen bij de op- en afritten van de Ottergemsesteenweg. De aansluitingen worden momenteel behouden in afwachting van de realisatie van volwaardige ontsluitingswegen van de bedrijvensites langs de Zwijnaardsesteenweg en de Heerweg Noord naar de rotonde op de Ottergemsesteenweg, en deze aan de overzijde van de Ringvaart, die beide wel aangesloten blijven op de R4."

 

De Roo vroeg voor welke op- en afritten van de R4 rond Gent, die het voorwerp zijn van een mogelijke sluiting, nog studiewerk nodig is vooraleer er tot een sluiting kan worden overgegaan. Peeters: "Voor het afsluiten van de Gestichtstraat is de studie en aanleg door de stad Gent vereist van een ontsluitingsweg voor de bedrijven ten noorden van de Ringvaart naar de rotonde van de Ottergemsesteenweg (aan de Ghelamco-arena). Voor het afsluiten van de Heerweg Noord is de studie en aanleg door de stad Gent nodig van een nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijven ten zuiden van de Ringvaart (Zwijnaarde 2 en 3) naar de rotonde van de Ottergembrug."

 

Over de timing gaf de minister geen duidelijkheid en verwees ze naar het stadbestuur: "De stad Gent heeft nog geen concrete timing meegegeven voor de uitvoering van de hierboven vermelde werken, maar wil wel de budgetten voor realisatie in de huidige legislatuur vrijmaken."

 

"Het zal nog enkele jaren duren vooraleer de broodnodige nieuwe ontsluitingen naar de R4 gerealiseerd zijn. Het is belangrijk dat we hier snel werk van maken voor de verbetering van de leefbaarheid in Zwijnaarde. Ik stel vast dat de volgende stap die de minister voorziet - de afsluiting van enkele op- en afritten van de R4 - nog niet bij iedereen bekend is. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op de lokale verkeersafwisseling,” zegt De Roo.