De Vlaamse Overheid wil data beter laten stromen om onze economie te stimuleren. Het daarvoor opgerichte “datanutsbedrijf”, dat met persoonlijke datakluizen moet zorgen voor meer privacy voor burgers, wordt officieel gelanceerd in april. Dan worden burgers en bedrijven ook beter geïnformeerd. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij minister-president Jan Jambon (N-VA).

In november 2022 keurde het Vlaams Parlement de oprichting van het Vlaams datanutsbedrijf goed. Op het World Economic Forum in Davos kondigde de minister-president de samenwerking met Microsoft en Philips aan over samenwerking met dit Vlaams datanutsbedrijf. Nu verduidelijkt hij dat deze twee bedrijven instappen om de toepassingen mee verder te ontwikkelen. De samenwerking is niet exclusief en werkt met gesloten beurzen, wat betekent dat elke partij de eigen kosten draagt.

Het Vlaams datanutsbedrijf zet in op publiek-private en privaat-private samenwerkingen in een zogenaamd open ecosysteem. Het maakt daarvoor gebruik van de Solid-technologie van Tim Berners-Lee (de uitvinder van het wereldwijde web) die verder wordt ontwikkeld door de Universiteit Gent en imec. Het is dus de bedoeling om de inzichten te delen en samenwerking met andere partijen mogelijk te maken.

Sinds de oprichting van het datanutsbedrijf namen 100 bedrijven contact om samen te werken rond data. Samen met deze partners worden nu oplossingen uitgewerkt die gegevens beter laten samenwerken, en toch de controle over de data bij de eigenaar laat, hetzij de burger, hetzij het bedrijf. Die concrete oplossingen moeten over enkele maanden de meerwaarde van het Vlaams datanutsbedrijf en de andere manier van omgaan met data in de verf zetten. In het zog van het Vlaams datanutsbedrijf kan zo een ecosysteem ontstaan van innovatieve bedrijven in de datatechsector.

Daarmee hoopt de minister-president tegemoet te komen aan de kritiek van Voka, die stelde dat een sterke interactie en afstemming met het bedrijfsleven cruciaal zijn voor het succes van het datanutsbedrijf. Voka pleitte voor meer afstemming met het bedrijfsleven bij toekomstige samenwerkingsverbanden.

“Datanutsbedrijf is de minst sexy naam die men kan bedenken, dus in april zullen we ook de merknaam bekend maken. Daar zal dan een campagne mee gepaard gaan via sectororganisaties en alle mogelijke kanalen, om dat inderdaad bij het brede publiek bekend te maken.” aldus de minister-president.

Stijn De Roo: “Vlaanderen wordt op vandaag genoemd als innovator van het eerste uur binnen de data-economie. We moeten die rol waarmaken en méér bedrijven aantrekken bij de verdere ontwikkeling.

De burger moet klaar zijn om de datakluizen te gebruiken. Te weinig mensen weten wat persoonlijke datakluizen zijn, daarom hebben we concrete toepassingen nodig die de meerwaarde aantonen.

Ik kijk uit naar de lancering van het Vlaamse datanutsbedrijf in april en naar een betere naam ervoor. Ik roep de minister-president op om alles uit de kast te halen om burgers, bedrijven en instellingen mee te krijgen en zo het vertrouwen in de Solidtechnologie te verhogen.”

Copyright afbeelding: Vlaamse overheid