In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) van december 2021 staan een aantal zeer specifieke voorstellen die moeten leiden tot eenvoudigere procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de administratieve vereenvoudiging in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, namelijk naar het voorstel ‘Verplichte keuring alvorens een voertuig als taxi te mogen gebruiken’: “De verplichte keuring van een nieuw aangekocht voertuig alvorens dit te mogen gebruiken als taxi of huurvoertuig met bestuurder, heeft geen zin. (cf. koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen - Artikel 23ter: Periodieke keuringen § 1).”

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat het een goed principe is om door eenvoud van procedures de administratieve lasten van de ondernemingen te verlichten. Evenwel dient dit te gebeuren met respect voor de verkeersveiligheid, het milieu en de bescherming van de koper van het voertuig.

De taxikeuring gaat enerzijds na of het voertuig aan de reglementaire verplichtingen voldoet om als taxi gebruikt te worden en anderzijds om de periodiciteit van het voertuig te verlagen naar 6 maanden.

De procedure biedt aan de koper van de taxi ook een zekere bescherming mochten er toch gebreken aan het licht komen bij het nieuwe voertuig.

De statistieken die momenteel beschikbaar zijn geven een totaalbeeld waarbij vastgesteld wordt dat in 2021 ruim 16% van de aangeboden taxi’s afgekeurd werden. De administratie zal nagaan wat het afkeurpercentage is voor compleet nieuwe voertuigen en op basis van de bevindingen kan er desgevallend verder gepraat worden.

De directe communicatie met de betrokken actoren zal via de administratie gebeuren.