Het artikel in De Tijd van 15 februari 2023  met als titel ‘Vlaams Datanutsbedrijf mag geen concurrent zijn van privébedrijven,’ was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) om Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hierover te ondervragen in de Commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement.

Het Vlaamse Datanutsbedrijf, opgericht door de Vlaamse overheid, wordt gelanceerd in april 2023. Het dient eigenlijk om onze data-economie aan te zwengelen, om data beter te laten circuleren tussen bedrijven en burgers. De basis daarvoor is de Solid-technologie (Social Linked Data). Het is ook de bedoeling dat er datakluizen opgezet zullen worden.

Het Vlaams Datanutsbedrijf kan – aldus de technologiefederatie Agoria Vlaanderen - een belangrijke rol spelen in de nog piepjonge data-economie, maar moet meer focussen op data-uitwisseling tussen de bedrijven en mag geen concurrent worden van de privé.

Hier vindt u het verslag van mijn vraag.

Stijn De Roo: “Er moet gewerkt worden aan het vertrouwen van de burger en van bedrijven om in te stappen in zo’n systeem.

Vlaanderen mag geen eiland worden op gebied van technologie, maar moet voldoende kunnen opschalen richting Europa.

Wat de betrokkenheid van het Vlaams Datanutsbedrijf bij de initiatieven van de Europese Commissie betreft, moet de vinger aan de pols gehouden worden, ook m.b.t. de initiatieven van de ons omringende landen.

Copyright afbeelding: Vlaamse overheid