Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de heraanleg van de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat in Drongen. De vraag leeft al tientallen jaren en eindelijk lijkt er nu een oplossing te komen voor een verhoogde verkeersveiligheid voor zowel fietsers als automobilisten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over de stand van zaken van de plannen met betrekking tot de heraanleg.

Hieronder vindt u de vragen van De Roo en de antwoorden van de minister.

1/ Kan de minister een gedetailleerde timing geven tot de heraanleg? Wanneer wordt de omgevingsvergunning aangevraagd? Wanneer loopt een openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning?

Dit najaar gebeurt een actualisatie van de opmeting bestaande toestand om alle nieuwe woningen, verkavelingen, gewijzigde opritten, … correct op de plannen in te tekenen. Er gebeurt dan ook een actualisatie van het rioleringsontwerp op basis van de huidige regelgeving inzake infiltratie en buffering van regenwater. Voor de verdere timing houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rekening met de verdere realisatie van de onteigeningen in 2022 en 2023. De aanbesteding voorziet AWV nu in het najaar 2023. Gezien de beperkte geldigheidsduur van een omgevingsvergunning, zal deze in de zomer 2022 worden aangevraagd. Het openbaar onderzoek loopt dan in principe in het najaar 2022.

2/ Is het onteigeningsplan definitief? Wanneer wordt overgegaan tot onteigeningen? Wanneer zullen de onteigeningen voltooid zijn?

Het onteigeningsplan is definitief en momenteel zijn de onteigeningen lopende. Momenteel zijn 19 van de 125 innemingen gerealiseerd. AWV verwacht dat de innemingen tegen eind 2023 verworven zullen zijn.

3/ Hoe lopen de gesprekken met de eigenaars die onteigend moeten worden? Hoe worden de betrokken eigenaars op de hoogte gebracht van de stand van zaken?

Op heden zijn al de gerealiseerde onteigeningen minnelijk kunnen aangekocht worden. AWV heeft momenteel nog geen weet van eigenaars die bezwaar zullen aantekenen. Alle eigenaars zijn per brief op de hoogte gebracht en hebben begin februari de kans gekregen om tijdens een individueel online overleg vragen te stellen.

4/ Waar kunnen bewoners terecht met hun vragen en bezorgdheden? (bv. eigenaar die voortuin opnieuw wenst aan te leggen en geen interferentie wil met de geplande onteigening; bezorgdheden m.b.t. verdwijnen van parkeergelegenheid, …)

De bewoners kunnen met hun vragen terecht bij de projectmanager van AWV of bij de stad Gent (voor wat parkeerproblematiek betreft).

Stijn De Roo (CD&V): “Het is duidelijk: het wordt nog even wachten op een verkeersveiligere Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen. Het wordt allicht 2024 vooraleer de werken effectief van start kunnen gaan.

Ik hoop dat de onteigeningen verder vlot verlopen zodat de start van de werken geen verder uitstel oploopt…”

Ik reken erop dat stad Gent alle maatregelen neemt die zij kan nemen om de straten zo veilig mogelijk te maken voor alle weggebruikers in afwachting van de geplande heraanleg.”