In het kader van het onderhoudsprogramma voor de vernieuwing van het wegdek van straten en het trottoiractieplan worden op basis van de kwaliteitsbeoordeling systematisch straten en trottoirs in Gent heraangelegd.

Ik vroeg daarom aan de bevoegde schepen naar de budgetten en de oppervlakte voetpaden die in 2019 en 2020 werd aangepakt en naar een overzicht van welke straten op de plannning staan voor 2021.

"Als we mensen aan het wandelen willen krijgen in plaats van de fiets of auto te gebruiken, dan zijn goede voetpaden een noodzaak. In 2020 werd er 18% minder oppervlakte aan verharde voetpaden vernieuwd ten opzichte van 2019. Ik hoop dat de investeringen de komende jaren opnieuw op peil komen.” zegt Stijn De Roo (CD&V).

Het antwoord van schepen Watteeuw (Groen) op mijn vragen:

 

  1. Hoeveel budget is er deze legislatuur voorzien voor dat plan?

De vraag is in de praktijk moeilijk op te splitsen. De gegevens worden bijgehouden i.f.v. de aard van het werk/overheidsopdracht en de boekhouding en administratieve processen.

We nemen aan dat het hier over trottoiractieplan gaat, in het andere geval kan men de jaarrekening uiteraard doornemen.

Er wordt gemiddeld op jaarbasis gemikt naar 1,5 miljoen euro omzet voor het trottoiractieplan (TAP) voor vernieuwing en verbetering van trottoirs met de externe aannemers voor TAP. Het totale budget voor vernieuwing van trottoirs is in totaliteit beduidend hoger (inbegrepen trottoirs in integrale heraanleg en met eigen personeel). Bij aanleg met eigen personeel of in het kader van een integrale heraanleg is het aandeel en kosten in de werken voor een deel van de infrastructuur zoals voetpaden niet af te bakenen.

 

 

  1. Hoeveel budget was hiervoor in de voorgaande legislatuur voorzien?

Daarvoor kan via de Dienst Financiën de jaarrekening opgevraagd worden.  

Vanuit BI rapportering voor de onderhoudswerken TAP-trottoiractieplan en TOP – toplaagvernieuwing asfalt kunnen we onderstaande cijfers meegeven. Alle werken aan trottoirs die in grotere onderhoudsdossiers zitten of dossiers met integrale heraanleg, rioleringswerken, of heraanleg kaai- en pleinomgevingen vallen hier niet onder. Bij een integrale heraanleg is het aandeel en kosten in de werken voor een deel van de infrastructuur zoals voetpaden ook nauwelijks op te splitsen.

  • Voor werken aan trottoirs (TAP) bedroeg het gemiddelde/per jaar over de laatste 4 jaren van de legislatuur (2015-2018): € 1.497.704,89
  • Voor onderhoudswerken aan toplagen asfalt (TOP) bedroeg het gemiddelde/per jaar over de laatste 4 jaren van de legislatuur (2015-2018): € 1.706.808,82

 

 

  1. Hoeveel budget is er omgezet in 2019 en 2020?

In totaal werd er door de DWBW volgend bedrag aangerekend voor alle voorbereidende studies, studies ter begeleiding van werken, aankoop van goederen en uitvoering van (onderhouds)werken met externe dienstverleners en aannemers (wegen, bruggen, kaaien, grondverwerving, studies,…) . Dit is voor alle leveringen, diensten en werken, dus niet alleen voor voetpaden of toplaagvernieuwingen.

 

2019

20.682.766,84

2020

17.058.253,03

 

 

  1. Hoeveel budget is er omgezet in de vorige legislatuur?

Hiervoor worden de jaarrekeningen opgemaakt die raadpleegbaar is via e-besluit. Zelf kunnen de diensten dergelijke tabellen niet uit SAP rapporteren en deze worden ook niet extracomptabel door de diensten bijgehouden.

Hieronder alvast een tabel met de laatste jaren vanuit BI rapportering. In totaal werd er door de DWBW volgend bedrag aangerekend voor alle voorbereidende studies, studies ter begeleiding van werken, aankoop van goederen en uitvoering van (onderhouds)werken met externe dienstverleners en aannemers (wegen, bruggen, kaaien, grondverwerving,studies,…) . Dit is voor alle leveringen, diensten en werken, dus niet alleen voor voetpaden of toplaagvernieuwingen.

Deze cijfers zijn niet strikt per kalenderjaar te bekijken want zijn afhankelijk van aanrekenmomenten en lopende raamcontracten.

Het gemiddelde per jaar over de laatste 4 jaren van de legislatuur (2015-2018) bedroeg afgerond € 17.832.500.

 

  1. Hoeveel vierkante meter trottoir werd aangepakt in 2019 en 2020? (graag een opsplitsing per jaar)

Volgens het WIS is de totale oppervlakte aan vernieuwde verharde voetpaden in 2019 en 2020:

2019

111.665m²

2020

91.165m²

 

 

 

  1. Welke straten worden aangepakt in 2021, m.a.w. welke straten staat er nog op de planning en wat is de timing hiervoor?

Hieronder kan u een voorlopige planning onder voorbehoud vinden; afhankelijke van coördinatie met nutsleidingen, vergunningen, minder hinder planning, onvoorziene omstandigheden, werken andere overheden, …:

 

Planning toplaagvernieuwingen asfalt

 

Voorjaar

losweg

 

Hendrik Haagenstraat

 

gebuurtestraat

 

Watersnepstraat

 

Myosotis

 

Karel van Rentergemstraat

 

Sportstraat

 

stropkaai (na werken Frank)

 

schommelstraat

 

Victor Hortastraat

 

salamanderstraat

 

Neermeerskaai (aan de blokken)

 

Groenstaakstraat (resterend deel aan N9)

 

sint denijslaan

 

Roeispaanstraat

 

Twaalfkamerenstraat

 

Sint Theresiastraat

 

Najaar 

Oostdonckstraat

 

staakskenstraat en eeklostraat

 

Kempstraat/ Sisalstraat

 

Jan Samijnstraat

 

Rijakker

 

Korte rijakker

 

A. Minoothstraat

 

Zandstraat

 

Driesstraat

 

schuurstraat deel 1

 

Eedverbondkaai

 


 

Geplande werken aan voetpaden:

 

Voorjaar

Iepenstraat

Driesstraat

 

Parklaan

 

Fortlaan

 

Antwerpsesteenweg

 

Galgenberg

 

Kempstraat

 

Roeispaanstraat

 

Twaalfkameren

Najaar 

Dahliastraat

 

Tarbotstraat

 

Tongstraat

 

Lozevisserstraat

 

Sint-Lievenspoortstraat

 

Lammerstraat

 

Westergemstraat

 

Coupure

 

Groot onderhoud wegen: (= kleine straatjes, woonerven, integrale heraanleg):

Voorjaar

Cliviastraat

Najaar 

Slokkeboomstraat

 

Zandberg

 

Verkortingsstraat

 

Brusselsepoortstraat

 

Zoutstraat

 

Peerstraat/ Boomstraat

 

Hakkeneistraat

 

 

Grotere aanlegprojecten:

 

Voorjaar

Baudelohof

contributiestr_onderdoorgang

 

antwerpenpln_oktrooipln

 

j_vervaenestr

 

martelaarsln_lok2

 

beekstraatkouter

 

maria_goretti

 

brusselsestw_kpt_j_v_aelbroeckln

Najaar

ekkergembrug_ODG

 

kwaadham_opsmuk

 

slokkeboomstr

 

bellevuepark

 

scheeplosserstr

 

R4_vijfhoekstr_fietsbrug

 

verapazbrug_omg

 

kazemattenstr_cl

 

meulestedebrug

 

maaltebruggeparkbrug

 

kruitmagazijnstr

 

 

tragel_merelbeke