Alle Gentse kinderen tussen 6 en 14 jaar krijgen een brief waarin staat dat ze recht hebben op een gratis Buzzy Pazz van De Lijn. Hierna kunnen zij zich registreren via de website van De Lijn. Deze gratis Buzzy Pazz wordt na registratie opgeladen op een Mobib-kaart en blijft geldig tot de dag van hun 15e verjaardag. Ook kinderen zonder wettig verblijf hebben recht op een gratis Buzzy Pazz. Deze aanvraag gebeurt jaarlijks via de school.

Hierover stelde Stijn De Roo (CD&V) onderstaande vragen aan bevoegd schepen Watteeuw:

1) Hoeveel % van de kinderen heeft de afgelopen 5 jaar zo'n gratis Buzzy Pazz aangevraagd?

"Schooljaar 2020-2021: 81% (stand van zaken najaar 2020)

Schooljaar 2019-2020: 100% (automatische toekenning)

Schooljaar 2018-2019: 100% (automatische toekenning)

Schooljaar 2017-2018: 100% (automatische toekenning)

Schooljaar 2016-2017: 100% (automatische toekenning)"

2) Hoe vaak wordt de gratis Buzzy Pazz gebruikt?

"Volgende tabel geeft een overzicht van het gebruik van de gratis Buzzy Pazz voor schooljaar 2018-2019 en 2019-2020.

                                                 

De cijfers voor het schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn niet vergelijkbaar met de jaren voordien. Door corona hebben kinderen en jongeren lange periodes geen klasuitstappen kunnen maken, waren ze aangewezen op afstandsonderwijs en werd het gebruik van tram en bus bij momenten afgeraden.

Tijdens het laatste “normale” jaar waarvoor cijfers beschikbaar (2018-2019) is slechts 1,9% van de Buzzy Pazz’s niet gebruikt. In 2019-2020 moet het effect van corona mee in rekening gebracht worden."

3) Hoeveel % van de aangevraagde Buzzy Pazzen wordt nooit gebruikt?

"Het niet-gebruikte aandeel abonnementen werd berekend o.b.v. unieke gebruikers t.o.v. aantal geldige abonnementen.

Voor huidige periode (2020.09-2021.06) stellen we 15.238 unieke gebruikers t.o.v. 20.981 geldige abonnementen (in dec 2020) vast: zo’n 28% van de afgeleverde abonnementen werd niet gebruikt. Voor de voorgaande periode (2019.09-2020.08) stellen we 7% niet-gebruikte abonnementen vast. Uiteraard speelt Corona hier een grote rol. Ook de veranderde aanvraagprocedure kan invloed hebben op de basisaantallen."

4) Wat is het verschil in kostprijs tussen het aanvraagsysteem en het vroegere automatisch toekennen aan elk kind?

"Er is geen verschil in kostprijs tussen het aanvraagsysteem en het vroegere automatisch toekennen aan elk kind. De DBS4-regeling (=specifieke derdebetalersregeling voor Buzzy Pazz’s) is een formule waarvoor de kostprijs standaard vastgelegd is. De prijs wordt berekend met forfaits per leeftijd op het totaal aantal inwoners van een stad.

Er is wel een logistieke meerkost voor de Stad. Vóór 2020 was er geen frankeringskost. In 2020 bedroeg deze een kleine 19.000€. In 2021, 21.000€. Dit is meer dan in 2020 wegens extra afhandeling: doorheen het jaar krijgen kinderen nu ook een brief van zodra ze, tijdens het jaar, 6 jaar worden of naar Gent verhuisden. Er is een wekelijkse update van deze gegevens en dus een wekelijkse verzending naar de nieuwe gerechtigden. Zo kunnen die kinderen ook meteen mee profiteren van de Buzzy Pazz."

5) Zal de stad ook de komende jaren nog een gratis Buzzy Pazz blijven aanbieden voor kinderen tussen 6 en 14 jaar?

"Ook de komende jaren zullen we nog een gratis Buzzy Pazz blijven aanbieden voor kinderen tussen 6 en 14 jaar."      

Stijn De Roo (CD&V): "Ik ben tevreden dat de Buzzy Pazz die we gratis aanbieden ook effectief gebruikt wordt. Op die manier nemen we drempels weg voor jongeren om het openbaar vervoer te gebruiken. Dit kunnen we alleen maar toejuichen."