Het aantal landbouwbedrijven neemt in Vlaanderen neemt verder af
Het aantal landbouwbedrijven is tussen 2014 en 2019 met 934 gedaald (2014: 24.252; 2019: 23.318). Dit is een daling van bijna 4%. In werkelijkheid is de daling groter (naar schatting ca. 3% per jaar), gezien er tussentijds aanpassingen werden doorgevoerd in het telsysteem.

De afname van het aantal bedrijven situeert zich vooral bij de bedrijven gespecialiseerd in gemengd rundvee. Tussen 2014 en 2019 is hier een daling van 667 bedrijven, een daling van bijna 40%.

De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf nam verder toe. Melkveebedrijven zijn hierbij de uitschieter met een stijging van gemiddeld bijna 6 ha per bedrijf (bijna 13%).

Steeds minder partners tewerkgesteld in het bedrijf
Voor de meest recente cijfers van arbeidskrachten is het wachten op de resultaten van de vierjaarlijkse landbouwenquête die in oktober 2020 werd afgenomen. Naar verwachting zet de dalende trend zich hier ook verder. Tussen 2013 en 2016 nam het aantal regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten af met 3.130 eenheden, nl. van 51.583 naar 48.453. Dit is een daling van meer dan 6%. Opvallend is de evolutie in het aantal tewerkgestelde partners in het bedrijf: daar is een daling van meer dan 26% vastgesteld in dezelfde periode. Deze cijfers zijn exclusief seizoensarbeid. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits  (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V).

Stijn De Roo: “De specialisatie en schaalvergroting binnen de land- en tuinbouwsector nemen verder toe. Het is belangrijk dat we onze Vlaamse voedselproducerende bedrijven behouden en erover waken dat zij competitief blijven in de wereldmarkt waarop ze spelen. Het valt wel op dat het aantal arbeidskrachten op deze grotere bedrijven afneemt en dat partners steeds minder meewerken in het bedrijf. Aandacht voor de draagkracht voor de bedrijfsleider en zijn/haar gezin op elk bedrijf is dan ook noodzakelijk. Er speelt ook een trend van verbreding voor bedrijven die hiermee toegevoegde waarde creëren op hun bedrijf, maar voor cijfers hierover is het wachten op de resultaten van de landbouwtelling 2020."

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.