Via de media vernemen we dat de belbus in Vlaanderen zal verdwijnen en dat het Amerikaanse bedrijf Via in opdracht van de Vlaamse overheid voor een periode van acht jaar een ‘mobiliteitscentrale’ dient uit te bouwen. De centrale moet de gebruikers helpen om van deur tot deur op een bepaalde plek te geraken. De bedoeling is dat de gebruiker via een app, website of via de telefoon een volledige route zal kunnen plannen. Via berekent de efficiëntste route nadat start- en aankomstplaats zijn ingegeven. Vlaanderen wil uitgaan van de vraag van de reiziger.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) over de nieuwe mobiliteitscentrale en een aantal bezorgdheden daaromtrent.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat er momenteel nog geen datum is vastgelegd voor de uitrol van basisbereikbaarheid en dus ook niet voor de mobiliteitscentrale. In het traject dat de inwerkingtreding van de mobiliteitscentrale vooraf gaat, zijn verschillende testfases ingebouwd.

Het vervoer op maat biedt meer opties dan de huidige belbus. De vervoerregio beschikt immers over meer mogelijkheden om het aanbod vervoer op maat vorm te geven.

Voor de systemen die een reservatie vergen zal de reiziger 24/7 gratis terecht kunnen in de hoppincentrale (telefoon, website, mail,…). De klant krijgt, als er gebruik gemaakt wordt van een flexsysteem, bij reservering een tijdsvenster waarbinnen hij aan de halte wordt opgehaald. 30 minuten voor zijn rit ontvangt de reiziger via telefoon, mail, sms,….het tijdstip waarop hij effectief zal worden opgehaald. Bij vertraging wordt de reiziger verwittigd, chauffeur heeft mogelijkheid om reiziger zo nodig met druk op toets te contacteren, reiziger zal de aankomst van voertuig traject kunnen volgen en de reiziger wordt vrijblijvend mogelijkheid geboden om de kwaliteit van elke rit te beoordelen.

In het nieuwe systeem is er niet langer sprake van een traject. Basisbereikbaarheid is een vraagvolgend systeem en dus ook het Vervoer op Maat. Naargelang de vraag, bestellingen, worden er meer busjes ingezet. Indien er alsnog een overbevraging zou zijn dan zal de mobiliteitscentrale verwijzen naar vroegere of latere opties om zich te verplaatsen.

De mobiliteitscentrale zal telefonisch en ook via de app en website 24/7 bereikbaar zijn en vervult de functie van helpdesk.

Het systeem kan gebruikt worden door personen met een beperking. Net zoals nu kunnen deze personen zich laten vergezellen door 1 begeleider die zich gratis kan verplaatsen. Het aanbieden van begeleiders behoort tot het beleidsdomein Welzijn en voor zover gekend is er hier geen wijziging in beleid.

In het kader van het collectief leerlingenvervoer dat wordt aangeboden voor de leerlingen buitengewoon onderwijs staat Onderwijs in voor de begeleiding van de leerlingen tijdens de ritten. De taken van de chauffeur van het voertuig die een persoon met een beperking vervoert gaan verder dan het standaard besturen van het voertuig. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een persoon omwille van zijn ernstig beperkte mobiliteit thuis in de gang wordt afgehaald en bijvoorbeeld tot aan de balie van het ziekenhuis wordt gebracht door de chauffeur.

Op dit moment werken er 24 medewerkers met een contract van onbepaalde duur op de Belbuscentrale. De voorbije maanden heeft De Lijn de belbuscentralisten aangemoedigd om zich te intern en extern te heroriënteren. Naast de ondersteuning voor interne heroriëntatie werd er gezorgd dat De Lijn de nodige contacten heeft bij Via Van om een mogelijke transfer van personeel te bekijken.

Stijn De Roo: “De nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ is veelbelovend, maar de uitrol is nog niet voor morgen. Het ‘vervoer op maat’ zal meer opties bieden dan de huidige belbus. De mobiliteitscentrale zal telefonisch en ook via de app en website 24/7 bereikbaar zijn en vervult de functie van helpdesk.

Personen met een beperking kunnen zich laten vergezellen door een begeleider. Voor leerlingen buitengewoon onderwijs staat Onderwijs in voor de begeleiding.

Het is geruststellend dat verschillende testfases worden ingebouwd. Evaluatie zal moeten uitwijzen of de nieuwe veelbelovende ‘mobiliteitscentrale’ beter is den de huidige belbus…”