In het jaarverslag 2020  van het Mobiliteitsbedrijf konden we lezen dat Gent er drie nieuwe fietstelpalen bij heeft, nl. aan de Groendreef, de Gaardeniersbrug en de Zuidparklaan. Het idee erachter blijft hetzelfde als in 2011: de Gentse fietscultuur zichtbaarder in het straatbeeld weergeven en cijfers voorzien aan de beleidsmakers om de fietsstromen in het Gentse beter te kunnen monitoren.

Stijn De Roo ondervroeg de bevoegd schepen over de fietstelpalen en de cijfers die zij genereren. Schepen Watteeuw antwoordde:

"In 2019 is de Stad Gent gestart met de uitrol van een nieuw meetnet van fietstelpalen. Ondertussen zijn 7 telpalen operationeel (Bataviabrug, Dampoort-Zuid, Zuidparklaan, Groendreef, Gaardeniersbrug, Coupure-Links en Bijlokekaai). Daarnaast zijn er op Gents grondgebied ook 2 telpalen van andere overheden: Parkbosbruggen (Provincie Oost-Vlaanderen) en Schoonmeersstraat (AWV). In onderstaande tabel is het totale aantal fietsers per maand opgenomen voor alle telpalen in beheer van de Stad Gent. Voor de Groendreef zijn de cijfers niet betrouwbaar voor de periode april 2020 - september 2020, omdat in die periode een fietsstraat in voege was vanwege corona op die locatie. De fietsers moesten dus op de weg rijden waardoor ze niet over de sensoren passeerden.

De telpaal aan de Bijlokekaai is net opgestart (26 juli 2021) waardoor er nog geen gegevens beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn de gegevens van de telpalen beheerd door de Stad Gent niet publiek raadpleegbaar. Het is echter de bedoeling deze te ontsluiten via het Open Data Portaal van de Stad Gent. Hiervoor zullen dit jaar nog de nodige stappen ondernomen worden.

De cijfers worden gebruikt in de indicatoren van het Mobiliteitsbedrijf die maandelijks gerapporteerd worden. Ook voor de jaarlijkse rapportage van het speerpunt ‘Fietsers maken gebruik van het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk’ van de operationele doelstelling ‘Uitbouwen van een toonaangevende fietsstad voor iedereen’ zullen de cijfers de komende jaren gebruikt worden. De telpalen zijn immers strategisch geplaatst op belangrijke assen van het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk. Daarnaast werden de data o.m. gebruikt voor volgende zaken:

  • De data van de telpaal aan de Groendreef werd gebruikt voor de invoering en monitoring van de tijdelijke corona-fietsstraat.
  • De data van de telpaal aan de Bataviabrug werd gebruikt als inschatting voor het gebruik van de toekomstige Matadibrug om de subsidie-aanvraag via EFRO te staven.
  • De data van de telpaal aan Dampoort geeft inzicht in de impact van de nieuwe Dampoortfietstunnel (geopend in april 2019). De daling van het aantal fietsers (januari/februari 2020 tegenover januari/februari 2019) geeft aan dat de fietstunnel wel degelijk fietsers wegtrekt van de gevaarlijke Dampoort rotonde.

Drie andere telpalen worden nog dit jaar in gebruik genomen (Gandastraat, Visserij en Isabellakaai). De komende jaren (afhankelijk van de wegeniswerken op die locaties) worden nog 3 extra locaties toegevoegd aan het meetnet (wellicht Dampoort-Noord, Bijlokehof en Leiekaai). In totaal zullen er dus 13 telpalen in beheer van de Stad Gent operationeel zijn."

Stijn De Roo (CD&V): “Fietstelpalen laten ons toe om beleid te voeren op basis van realistische data over de fietsstromen in onze stad. De komende jaren zullen er 13 telpalen actief zijn in onze stad. De cijfers moeten publiek toegankelijk worden gemaakt voor elke geïnteresseerde burger. Ik ben tevreden dat de schepen hiervoor de nodige stappen zal ondernemen.”

(Foto: Stad Gent)