Op vrijdag 1 april 2011, ondertekende de stad Gent een samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, TMWV, Fluxys, Real Estate, UZ Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. De stad Gent verbond zich tot het “opstarten van projecten ten zuiden van Gent”. Met betrekking tot de ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Domo/Alinso) en Zwijnaarde III werd de voorbije maanden grote vooruitgang geboekt. Inwoners vanuit Zwijnaarde en de Gestichtstraat zijn echter zeer bezorgd over de doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I (de “Coca-Colaweg”).

In 2021 vonden er opnieuw verschillende ongevallen plaats in de Gestichtstraat. Daarnaast zijn er verschillende indicaties die een toegenomen verkeersdruk in de straat bevestigen. In de Gestichtstraat gaat het over 5.000 à 5.700 wagens en 1.200 à 1.700 hoge
voertuigen per werkdag volgens Telraam metingen. Het aantal voertuigen zal de komende jaren bovendien verder stijgen door de uitbreiding van de productie- en opslagcapaciteit bij Coca-Cola, de vestiging van EasyPost eind 2019 en de geleidelijke realisatie van het Masterplan campus De Deyne van 2015 zullen steeds meer verkeer via de R4- op en afrit Gestichtstraat aantrekken, met gevolgen voor de leefbaarheid in de Gestichtstraat, de Zwijnaardsesteenweg en de Heerweg-Noord. Dit houdt ook risico’s in voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de woonomgeving en de omgeving van de onderwijs- en zorginstellingen. De spoedige realisatie van doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I is dus van cruciaal belang.

Fractieleider en gemeenteraadslid Stijn De Roo stelde hierover een jaar geleden al een aantal vragen in de gemeenteraadscommissie. Toen antwoordde de bevoegd schepen dat de meest gunstige timing op dat ogenblik een start van de werken voorzag in 2023. De timing die momenteel wordt gepubliceerd op de website van onze stad, spreekt echter pas van een start van de werkzaamheden in 2025, rekening houdend met de best mogelijke scenario's.

Daarom stelde Stijn De Roo hierover opnieuw de volgende vragen:

1/ Wat is de oorzaak van de vertraging van ca. anderhalf jaar die gedurende 2021 in dit project werd opgelopen?

2/ Op welke manier zal het college de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Gestichtstraat en omgeving verbeteren in afwachting van deze nieuwe ontsluitingsweg?

3/ Hoe lopen de gesprekken voor de verwervingen en het vrijmaken van de erfpachten? Is
hierdoor nog extra vertraging te verwachten?

4/ Op welke manier zal de stad hierover verder communiceren met de buurt?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"In Januari 2021 heb ik over de start der werken gesproken over najaar 2023 als de meest gunstige timing. Als er dan een aantal hindernissen opduiken dan verschuift deze timing natuurlijk. Er zijn twee grote oorzaken voor het verschuiven van de timing:

 • Een deel van deze weg komt in de zone ‘non aedificandi’ langs de E17. Dit is een bouwvrije strook. De aanvraag voor de afwijking op de ‘non aedificandi’ strook langs de E17 bij AWV werd ingediend begin juni 2021. Het antwoord laat wat langer dan voorzien op zich wachten. Wij verwachten het antwoord in de loop van januari.
 • Momenteel zijn de gesprekken voor grondverwervingen in der minne aan de gang. Helaas lopen deze echt niet vlot. We zijn er eigenlijk quasi zeker van dat we zullen moeten overgegaan naar een onteigeningsprocedure, de voorbereidingen zijn ondertussen bijna afgerond en we plannen om tegen februari-maart naar het college te gaan om het onteigeningsbesluit vast te stellen.

Maar dus sowieso hebben we meer tijd nodig om de nodige gronden te verwerven. Vandaar de nieuwe timing.

Wat je tweede vraag over de Verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Gestichtstraat betreft, kan ik het volgende meegeven. Recent werden een aantal maatregelen genomen:

 • Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken)
 • Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie
 • Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer.

Structurelere verkeersveiligheidsmaatregelen vragen grootschalige infrastructuurwerken of zelfs een volledige herinrichting van de straat. Dergelijke herinrichting is niet realistisch gezien enerzijds de Gestichtstraat valt onder het beheer van AWV en niet van
de stad, en anderzijds vermits de op- en afrit binnen enkele jaren hoe dan ook gesloten zal worden. Dit is voorzien na de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg voor de site waarop Coca-Cola zich bevindt.

Over je vraag met betrekking tot eventuele vetraging bij verwervingen en het vrijmaken van de erfpachten betreft, verwijs ik je naar wat ik daarnet heb geantwoord. Dit is inderdaad de hoofdoorzaak dat dit dossier vertraagt. Ik heb al gesproken over de verwervingen. Wat het vrijmaken van de erfpacht betreft: Bij de bouw van het Ghelamco-stadion werd opgelegd dat de al aangelegde Ottergemsesteenweg Zuid (die deel uitmaakt van de erfpacht) aan de stad zal worden overgedragen na de aanleg van de bedrijfsontsluitingsweg. De voorbereiding van het overdrachtsdossier om dit deel uit de erfpacht te lichten is opgestart. Dit dossier loopt juridisch-administratief normaal. Er wordt geen extra vertraging verwacht.

Wat communicatie met de buurt betreft:

 1. Burgervragen worden nu al systematisch beantwoord waarbij de stand van zaken
  en andere nodige info worden meegegeven.
 2. Op de website van de stad Gent is al geactualiseerde informatie beschikbaar.
 3. En natuurlijk wordt met deze vraag ook het antwoord openbaar
 4. Op het moment dat de onteigeningsprocedure formeel zal beslist zijn, dan zal dit
  actief worden gecommuniceerd naar:
  1. De betrokken bedrijven (in eerste instantie verder onderhandelen in der minne)
  2. Naar de buurt met nieuwe timing"

Over deze vraag verscheen op 12 januari een artikel op HLN en in de krant (editie Gent-Wetteren-Lochristi) op 13 januari (p. 17). Ook op de website van het Nieuwsblad verscheen op 12 januari een artikel hieromtrent, net als in De Gentenaar (p. 3) op 13 januari.

U kan de volledige tussenkomst van Stijn De Roo herberluisteren via deze link.