Reeds op 26 maart 2014 werd de resolutie van ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer betreffende de mobiliteit op de weg in het Waasland aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) kreeg op zijn vraag over de stand van zaken van één van de elementen hiervan een uitgebreid antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld):

 

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst voor het netwerk van de E17 tussen Temse en Kruibeke een eventuele infrastructurele optimalisering verder en meer in detail te bestuderen. Daarvoor kan er verder gewerkt worden op een eindrapport van Interwaas dat de globale mobiliteit in het Waasland heeft bestudeerd en dat hiervoor reeds een aantal concepten heeft vooropgesteld t.h.v. de te bestuderen zone.

 

De voorbije jaren ging alle aandacht naar de Oosterweelverbinding.

 

Deel 1 van de studie is gestart op 9 maart 2021.

In de studie wordt er gewag gemaakt van een aantal mogelijke inrichtingsvarianten met voor de zone van het netwerk rond de E17, een combinatie van parallelbanen aan de E17, al dan niet in combinatie met eventuele zones met bijkomende rijstrookcapaciteit op de E17 zelf.

 

Voor de vergunbaarheid en de effectieve aanleg van eventuele  infrastructurele aanpassingen, dienen scenario’s en/of varianten ten opzichte van elkaar te worden afgewogen in een planMER om nadien te kunnen worden vastgelegd en opgenomen in een GRUP.

 

Gezien de ruime tijdsspanne tussen het eindrapport van Interwaas dat dateert uit 2011 en de intussen meer recente evoluties, projecten en ontwikkelingen binnen de ruimere omgeving van de E17, de E34, het Waasland en de provincie Antwerpen, wenst het AWV nu een MKBA-studie te laten uitvoeren. Hierbij staat MKBA voor een “maatschappelijke kosten-batenanalyse.”

 

De studieopdracht is opgedeeld in drie onderdelen:

  • In een eerste vast deel 1 v.d. opdracht wordt gevraagd om een overzicht brengend kader op te stellen van recente, bestaande, mogelijk interfererende projecten in relatie tot eerdere concepten voor de te bestuderen zone van de E17;
  • Het tweede vast deel 2 betreft het opstellen v.d. MKBA zelf voor de te bestuderen zone van de E17 (en dit deels op basis van inhoudelijke insteek van deel 1);
  • In een derde, zij het voorwaardelijk deel 3, wordt er gevraagd om inhoudelijk advies te geven bij de opmaak van de technische bepalingen van een bestek om een volgend studiebureau aan te stellen voor de desgevallende verdere opmaak van een planMER-studie en de opmaak van een GRUP voor de te bestuderen zone van de E17.

 

De bedoeling is om aansluitend op deel 1, deel 2 van de studie op te starten om aldus binnen 2021 de MKBA hopelijk succesvol te kunnen beëindigen. 

 

Afhankelijk van de uitslag van de MKBA zal het voorwaardelijke deel 3 besteld worden om aansluitend een bestek op te maken voor het uitvoeren van een planMER en GRUP door een volgende dienstverlener. Dit deel 3 kan desgevallend vanaf begin 2022 plaatsvinden volgens de huidige inzichten.

 

Het verder verloop van het project en de bijhorende procedurele aanpak hangt dus af van de uitslag van de MKBA. Verdere acties voor dit project zijn hierbij vandaag nog niet (concreet) budgettair geprogrammeerd.”

 

Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider van CD&V in de Sint-Niklase gemeenteraad Jos De Meyer: “Ik ben tevreden dat het Waas mobiliteitsplan opnieuw aandacht krijgt van de Vlaamse Regering.

Niet alleen het netwerk van de E17 en de E34 zijn hierbij belangrijk maar ook de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas waarvoor de onteigeningen volop aan de gang zijn.”

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo besluit: “ Niet alleen het Antwerps verkeersprobleem moet opgelost worden maar de nodige aandacht moet ook gaan naar het Waasland en Oost-Vlaanderen.

Ik wacht samen met mijn partijgenoot Jos De Meyer op de resultaten van de MKBA.”