Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de in 2023 geplande investeringen voor de aanleg van een busbaan op de Drongensesteenweg (N466) vanaf de R4 tot de Rooigemlaan (R40).

De geplande investeringen hebben enerzijds betrekking op een studie, waarvoor op het investeringsprogramma 50.000 euro is voorzien, anderzijds op de uitvoering van de werken waarvoor op het investeringsprogramma 1.250.000 euro is voorzien.

De studie – die in de eerste helft van 2023 wordt opgestart - behelst de opmaak van het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, de opmaak van de aanbestedingsbundel en begeleiding bij uitvoering van de werken door een studiebureau. De omgevingsvergunning wordt zodra mogelijk aangevraagd. Er wordt gestreefd deze in de tweede helft van 2023 aan te vragen. Aansluitend zal de aanbesteding plaatsvinden.

De werken – die nog niet gestart zijn - omvatten de aanleg van een busbaan op de Drongensesteenweg (N466) vanaf de R4 tot de Rooigemlaan (R40). De fietspaden worden verbreed. Het kruispunt ter hoogte van de N.Crappéstraat wordt heringericht. De bushaltes langsheen het traject worden toegankelijk gemaakt. Tussen de Leie en de Rooigemlaan in de richting van het centrum wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Gezien de verschillende procedures die nog doorlopen moeten worden en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan, is het niet mogelijk om al een datum voor het einde van de werken voorop te stellen.