Tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge wordt een fusie voorbereid, de haven van Gent fusioneerde tot North Sea Port en lanceerde recent haar nieuw strategisch plan voor de toekomst.

Een actief havenweefsel heeft een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde, maar heeft daarnaast ook een impact op de leefomgeving. Het opzetten van een goed nabuurschap is daarbij een essentiële voorwaarde.

Vanuit de woonomgevingen en kanaaldorpen rondom de haven van Gent kwamen op dat vlak recent vragen naar boven op een webinar naar aanleiding van de Vlaamse Havendag. Die vragen zijn breder toepasbaar naar de omgeving van alle havengebieden in Vlaanderen. Zo vroegen bewoners er onder meer naar een leefbaarheidsbarometer met continue meting en opvolging op te starten, waarbij zowel bedrijven als bewonersgroepen worden betrokken, milieukwaliteit wordt gemonitord en de impact van nieuwe bedrijven of bedrijventerreinen wordt opgevolgd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg minister Zuhal Demir (N-VA) in de commissie Leefmilieu over een mogelijke leefbaarheidsbarometer voor omwonenden van havengebieden.

De minister antwoordde dat het Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone Gent werd opgericht in 2002, dat dit een samenwerking is tussen North Sea Port, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Zelzate, gemeente Evergem en het Vlaamse Gewest en dat de betrokken samenwerkingsovereenkomst in 2021 hernieuwd werd.

Het milieuklachtenmeldpunt in de Gentse kanaalzone legt de basis voor een goed overlegklimaat gebaseerd op een open communicatie. Door klachten systematisch en grondig te analyseren, komen de precieze oorzaken van de klachten naar boven. Van klachten kunnen de overheid en de terminaluitbaters leren, en op basis van de geleerde lessen kunnen ze verbeteringen doorvoeren.

De minister stelde dat er kan nagedacht worden over een online meldpunt, maar wees vooral op de voordelen van het huidige telefonische meldpunt in de haven van Gent. Een van de voordelen is dat burgers onmiddellijk te woord gestaan worden. Bij meerdere klachten binnen het uur of klachten die nog niet zijn voorgekomen, zal er onmiddellijk iemand ter plaatse gaan. Dat kan ofwel de havenluitenant zelf zijn, ofwel de scheepvaartpolitie of de bevoegde lokale overheid. Indien wegens de ernst van de hinder of de impact op het milieu onmiddellijk vaststellingen vereist zijn, contacteert de havenkapiteindienst telefonisch de permanentiedienst van de Omgevingsinspectie.

De opportuniteit van een leefbaarheidsbarometer en de eventuele rol voor Vlaanderen wordt nog onderzocht, aldus de minister.

Stijn De Roo: “Het milieuklachtenmeldpunt in de Gentse kanaalzone blijkt goed te werken. Het telefonisch meldpunt wordt inderdaad frequent gebruikt voor omwonenden. Het is positief dat de burgers onmiddellijk te woord gestaan worden en dat de gemelde problemen worden opgevolgd.

Ik ben ervan overtuigd dat een bijkomend online meldpunt zijn nut zal bewijzen. Ik ben alvast tevreden dat de minister zal laten onderzoeken of dit mogelijk is."