De Blaarmeersen moeten een plek blijven om je zorgeloos te kunnen amuseren. Het gedrag van een klein groepje amokmakers kan niet door de beugel. Om beter aan ‘crowd control’ te kunnen doen en sneller zicht te krijgen op dreigende incidenten, wordt door het personeel van de Blaarmeersen en de politie gevraagd om tijdelijk camera’s te plaatsen. Met cd&v Gent steunen we die vraag. Wel vinden we het belangrijk dat er een aantal duidelijke krijtlijnen zijn.
 
Op de gemeenteraad nam fractievoorzitter Stijn De Roo namens de cd&v-fractie het woord tijdens het debat. De integrale tussenkomst kan je hieronder lezen:
 
"In de eerste plaats wil ik de feiten veroordelen. Het gedrag van een groep amokmakers kan niet door de beugel. Het is zeer jammer dat de Blaarmeersen hierdoor een negatief imago krijgen. Alle steun voor het personeel van de Blaarmeersen en de ordediensten die in heel moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
 
Als bestuur moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, ook al ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de amokmakers zelf. De problematiek gaat ook veel verder dan de Blaarmeersen en dit bestuur. Ook andere recreatiedomeinen kennen gelijkaardige problematieken. Veel is terug te voeren op het feit dat er faciliteiten ontbreken om ontspanning te zoeken op warme dagen. We pleiten vanuit onze fractie al langer om meer zwemmogelijkheden in open lucht te creëren zoals in het Houtdok. Maar ook elders in Vlaanderen is er nood aan meer zwemmogelijkheden in open lucht. Om de grond van de zaak aan te pakken, moet op hogere niveaus worden ingegrepen.
 
Er is echter geen pasklare oplossing voor de problemen die zich stellen. Het is een moeilijke oefening waarbij we het evenwicht moeten bewaken. Té hard optreden zou de negatieve sfeer enkel versterken. Mensen die het wel goed menen en zich enkel willen gaan ontspannen mogen niet weerhouden worden om nog naar de Blaarmeersen te gaan. De amokmakers vertegenwoordigen ook geen volledige doelgroep, jongeren die willen ontspannen aan de Blaarmeersen mogen niet de gevolgen dragen voor de wandaden van enkelingen. Maar voor onze fractie is het duidelijk dat er bijkomende inspanningen nodig zijn.
 
We hebben binnen deze meerderheid en in afstemming met Farys en de ordediensten afspraken gemaakt over de aanpak voor deze zomer. Die houden we uiteraard aan en zullen we zoals afgesproken na dit seizoen evalueren met het oog op de volgende jaren. Maar de voorbije weken hebben we kunnen vaststellen dat er meer nodig is. Op drukke dagen, en zo hebben we er de laatste tijd wel wat gehad, is er zóveel volk aanwezig in de strandzone dat het voor de sfeerbeheerders en de ordediensten onmogelijk wordt om alles in de gaten te houden. Om die reden is er nu een maximumcapaciteit ingevoerd.
 
Om een beter zicht te krijgen op de hele zone en sneller en proactiever te kunnen ingrijpen bij dreigende incidenten, wordt door het personeel en de ordediensten gevraagd om ‘crowd control’-camera’s te kunnen inzetten.
 
Onze fractie wil deze vraag steunen. Dit enkel wanneer een aantal belangrijke voorwaarden worden vervuld:
  • De inzet moet tijdelijk zijn en zich beperken tot het drukke hoogseizoen.
  • De camera’s moeten doelmatig worden ingezet, dat wil zeggen enkel voor 'crowd control' zoals ze ook op de Gentse Feesten en op Copacobana worden gebruikt.
  • De inzet moet proportioneel gebeuren, enkel wanneer het aantal bezoekers dat noodzakelijk maakt. Waar precies die grens moet worden gelegd, laten we graag aan de expertise en de ervaring van de Gentse politie en de mensen op het terrein.
  • We moeten blijvend bereid zijn om in gesprek te gaan met jongeren, samen op zoek gaan naar oplossingen en de relatie tussen jongeren en veiligheidsdiensten herstellen. Het middenveld kan hierin een belangrijke rol spelen zoals jeugdwerkers en jeugdorganisaties uit Brussel of Gent die de doelgroep goed kennen en mee kunnen zoeken naar oplossingen.
  • En het allerbelangrijkste: de camera’s mogen er niet komen ter vervanging van de mensen op het terrein, maar ter ondersteuning. Het is essentieel dat sfeerbeheer en politie zichtbaar én actief aanwezig blijft.
Ter afsluiting wil ik nogmaals benadrukken dat deze problematiek de Blaarmeersen en het Gentse stadsbestuur overstijgt. Ik wil alle betrokken partijen en beleidsniveaus oproepen om hier samen de schouders onder te zetten en werk te maken van structurele oplossingen, opdat de maatregelen die we nu noodgedwongen nemen in de toekomst niet meer nodig zijn."
 
De volledige tussenkomst van Stijn kan je hier (her)bekijken.
 
(Foto: stad Gent)