De B401 brengt tot op vandaag verschillende autosnelwegen tot in het hart van de stad Gent. Sinds de bouw van deze fly-over in de jaren 70 is de visie op mobiliteit echter drastisch gewijzigd. De laatste decennia is er een evolutie naar een meer duurzame mobiliteit met meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Daarom onderzocht de stad Gent in overleg met de Vlaamse overheid mogelijke toekomstscenario’s voor het viaduct B401.

Via het viaduct stromen op een gemiddelde weekdag zo’n 10.000 auto’s parking Zuid of rechtstreeks de binnenstad in. Dat moet in de toekomst anders.

Het stadsbestuur van Gent knoopte begin oktober 2021 - na een pauze tijdens de coronacrisis - opnieuw gesprekken aan met de Vlaamse overheid. De fly-over is namelijk een gewestweg, die niet in handen is van de stad Gent, maar waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Op 11 oktober 2021 werd beslist een nieuwe mobiliteitsstudie op te starten.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) antwoordde minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “In 2016-2018 heeft de stad Gent een Verkennend Ruimtelijk Onderzoek (VRO) over het B401- de fly-over, die één van de invalswegen van de stad is, uitbesteed. De studie had als doel om de rol van het viaduct in de mobiliteit van de toekomst te onderzoeken en tot een gedragen projectconcept te komen in overleg met alle stakeholders en betrokkenen. 

Op het overleg van 11 oktober werd tussen de verschillende diensten van de stad enerzijds en het Agentschap Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en De Lijn anderzijds overeengekomen om een Mobiliteitsstudie op te starten als logisch vervolg van de voorgaande studie..

Eind 2018 is er het eindrapport Verkennend Ruimtelijk Onderzoek Viaduct B401 opgeleverd. Deze studie, in opdracht van de Stad Gent, is te raadplegen via de volgende link.

Voor de studie - die midden 2022 op de markt gezet zal worden – wordt vanuit de Vlaamse overheid een budget van 500.000 euro voorzien.

Stijn De Roo (CD&V): “Het schrappen van de B401 fly-over zal een grote impact hebben op het binnen- en buitenrijden van Gent. Een fly-over behoort niet meer tot de mobiliteit van de toekomst, maar we moeten wel antwoorden hebben over de ontsluiting van onze stad. Afwachten welke ideeën uit de mobiliteitsstudie komen en welke oplossingen op termijn uit de bus zullen komen.”

Bron afbeelding: Stad Gent