Artificiële Intelligentie wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Tijdens de plenaire vergadering van 25 januari riep Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo minister Jo Brouns op om onze bedrijven verder te begeleiden en de veiligheid en privacy van onze burgers te garanderen.

De actuele vraag en het antwoord kan je hieronder integraal lezen:

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo: "Minister, collega’s, artificiële intelligentie is niet meer van de toekomst. Neen, het is hier vandaag, met deze week in de media de mogelijkheden van ChatGPT. Voor de collega's die het nog niet hebben uitgetest, zou ik één tip geven: doen. Test het eens uit. Een opstel van vijfhonderd woorden over Gent, de mooiste stad van Vlaanderen, een speech voor de minister rond innovatie in Vlaanderen, of een afbeelding van de Mona Lisa, maar geschilderd in de stijl van Picasso, het is allemaal mogelijk. Een eenvoudig commando, een druk op de knop en het komt uit het systeem.

De toepassingen van die generatieve artificiële intelligentie lijken wel eindeloos. Van het onderwijs over de bedrijfswereld tot in de creatieve sector, het zal een impact hebben op onze maatschappij. Het zal ervoor zorgen dat een aantal jobs verloren gaan, maar het zal ook nieuwe, werkbare jobs creëren. Het zal onze productiviteit kunnen verhogen. En het zal onze economie ook een boost kunnen geven.

Ook al is de website van ChatGPT sinds vorig jaar online, hij is eigenlijk pas deze week echt bij het brede publiek bekend door de investering van Microsoft. Die maakt naar verluidt 9 miljard euro vrij voor de investering in die technologie. Dat bevestigt wat al veel langer leeft binnen de technologiesector, namelijk dat artificiële intelligentie effectief relevant is op vandaag en ook niet meer zal verdwijnen. Het zal een brede maatschappelijke impact hebben op onze bedrijven en op onszelf als burger.

Minister, Vlaanderen heeft eind 2021 een nulmeting gedaan bij bedrijven rond artificiële intelligentie. Daaruit bleek dat een kwart van de bedrijven al gebruik maakte van de toepassingen. Maar meer dan de helft van de bedrijven had weinig kennis en kon eigenlijk niet zeggen wat artificiële intelligentie precies is of wat de voordelen zijn. Vandaar mijn vraag: hoe zult u het gebruik van artificiële intelligentie bij onze bedrijven verder te stimuleren?"

Minister Jo Brouns: "Collega De Roo, ik heb er even aan gedacht om het antwoord op uw parlementaire vraag te laten beantwoorden door ChatGPT. Ik heb het nog niet gedaan. We kunnen het straks eens testen. 

U weet in ieder geval dat het versterken van de Vlaamse positie inzake artificiële intelligentie een absolute topprioriteit is in het bredere digitaliseringsbeleid. Daarom trekken we daar jaarlijks ook meer dan 32 miljoen euro voor uit. En natuurlijk zijn niet alleen de koplopers belangrijk. We hebben een heel aantal koplopers, maar ook de tweede rij, onze kmo’s, moeten mee. Data zijn als het ware de brandstof voor die AI-motor. En daarvoor is die digitalisering natuurlijk cruciaal: eerst digitaliseren, dan data, en zo kan je dan met AI tot automatisering en nieuwe diensten komen.

Binnen de beleidsagenda van AI rollen we dus sinds 2019 heel wat acties uit om onze bedrijven daarrond te informeren, te sensibilseren en vooral ook te versterken. Zo is er bijvoorbeeld ‘Start AI’, een begeleiding of individuele coaching voor drie dagen bij onze bedrijven. Wat cruciaal is, wat ik heel belangrijk vind, is dat onze ondernemingen mee zijn, en dat we dus ook de ondernemersorganisaties heel nauw bij ons daarrond, en dat we periodiek afstemmen, samen met de kenniscentra en de stuurgroep AI. Want het is duidelijk dat de verdere toepassing van AI een opdracht is voor de triple helix. Het Vlaams actieplan Artificiële Intelligentie, samen met het actieplan rond cybersecurity zal door onze administratie aan een evaluatie onderworpen worden. Ik verwacht die resultaten nog voor de zomer van dit jaar."

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo: "Artificiële intelligentie biedt zeer veel kansen voor onze bedrijven. Het is ook goed dat daar een topprioriteit van wordt gemaakt. Maar de technologie op zich heeft natuurlijk ook een aantal risico's. Denk onder meer aan misleiding. Het is eigenlijk zeer moeilijk te onderscheiden wat een AI-systeem maakt en wat de mens kan creëren, waardoor je mensen kan gaan bestrijden. Maar ook privacy en alles wat met discriminatie te maken heeft, zijn mogelijke risico's die we niet over het hoofd mogen zien.

We hebben hier in het parlement een resolutie gestemd – en unaniem aangenomen –, die het eigenlijk had over de kansen voor de implementatie van artificiële intelligentie in Vlaanderen, maar ook de voorwaarden. In die voorwaarden hebben we hier gesteld dat zowel de toepassingen, de transparantie en de ethiek van die toepassingen maar ook de controle op die toepassingen van cruciaal belang zijn.

Minister, ik heb wel gevraag aan ChatGPT welke vraag ik hierover kon stellen, en ChatGPT zei mij: “Kan de minister aangeven welke stappen er worden genomen om ervoor te zorgen dat AI ethisch verantwoord wordt toegepast in onze samenleving?”

Minister Jo Brouns: "Collega’s, ik noteer, al dan niet via ChatGPT, drie vragen over de ethische kwestie rond AI. Het is natuurlijk belangrijk om dat mee te bewaken in de verdere ontwikkeling. Daarom werd inderdaad bij de start van de beleidsagenda voorzien in het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Dat platform zorgt, rekening houdend met de evolutie in de wetgeving, voor informatie, workshops en tools om ontwikkelaars en gebruikers ook op dat vlak heel goed te begeleiden.

Specifiek over de ChatGPT, waarnaar wordt verwezen, komen er nieuwe vragen naar boven. Wat is de invloed op onderwijs, kennisinstellingen, cultuur, intellectuele eigendom? Dat zijn allemaal pertinente vragen. Het is belangrijk om dat ook interdisciplinair te bekijken. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij heeft ondertussen gesprekken opgestart met ChatGPT, over de ethische aspecten daarvan, en ook met de Vlaamse AI Academie (VAIA). Dat ging onder meer over de Digisprong, voor wat het onderwijs betreft."

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo: "Minister, dank u voor uw bijkomende antwoord.

AI zal een steeds belangrijker deel van ons leven uitmaken. Zoveel is duidelijk. Microsoft heeft de deal van 9 miljard euro in OpenAI aangekondigd. Ondertussen zijn de belangrijkste concurrenten, Apple en Google en de Amazons van deze wereld, ook bezig met hun eigen systemen te ontwikkelen. We moeten dus de privacy en de veiligheid van onze consumenten, van onze burgers, beschermen. Die moeten hoog in het vaandel staan. We moeten onze bedrijven stimuleren om daarin verder te stappen. Ik roep u op om werk te blijven maken van de aanbevelingen die wij in deze resolutie hebben gedaan."

De volledige tussenkomst kan je via deze link (her)bekijken.