Nieuws

Het rapport met de evaluatie van het proefproject ‘Verkeerslichtenbeïnvloeding door korteafstandsradio (KAR)’ is nog niet klaar,…

Lees meer

5 december is de internationale dag van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn heel belangrijk in onze samenleving en betekenen ook…

Lees meer

Vlak voor de start van de gemeenteraad vond maandagavond in het Emile Braunpark, vlakbij de stadshal, een ingetogen…

Lees meer

Aquaflanders, de Federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, pakt op haar website uit met voordelen van de…

Lees meer

Het rapport dat begin dit jaar door de Champions of Change aan onze stad werd overhandigd, brengt de problematiek van seksueel…

Lees meer

Onze stad telt heel wat gezinnen met kleine kinderen. Studies wijzen uit dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking…

Lees meer

Met een arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0108 oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een college van…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eerdere vragen – bij bevoegd minister…

Lees meer

Vlaams Parlementslid Stijn De Roo ondervroeg de bevoegd minister over de invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking op…

Lees meer

De tweede ronde van Wijkbudget Gent is lopende. Tot 30 november kunnen initiatiefnemers ideeën indienen in 14 wijken en…

Lees meer

Op vrijdag 28 oktober 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de startnota van het geïntegreerd planningsproces…

Lees meer

Onze leefwereld is in volle transitie. Technologie en innovatie omringen ons en bieden oplossingen voor onze dagelijkse…

Lees meer