Nieuws

In mei maakte Audit Vlaanderen zijn ondernemingsplan 2021 bekend. Dat bouwt verder op het meerjarenondernemingsplan 2020-2024 en…

Lees meer

De Universiteit van Gent voerde praktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt, in opdracht van de stad Gent. In totaal werden er 1920…

Lees meer

Op de Vlaamse Regering van 18 juni werd het impulsprogramma ‘innovatie in gezondheid en zorg’ goedgekeurd in het kader van het…

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bevoegd voor de bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen. De Vlaamse overheid kiest…

Lees meer

Op de Groot-Brittanniëlaan aan de Bijloke liggen al enige tijd drie snelheidsremmers. Die snelheidsremmers moeten automobilisten…

Lees meer

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet worden gezuiverd. Als het door de ligging van je woning…

Lees meer

Duurzaamheidsdoelstellingen voor de transportsector zijn niet alleen beperkt tot het wegvervoer. Ook de scheepvaart gaat er nu…

Lees meer

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering het landinrichtingsproject Moervaartvallei goed en tekenden alle partners een…

Lees meer

Om het aantal besmettingen met COVID-19 in scholen tegen te gaan, is het belangrijk dat de leslokalen op een school zo weinig…

Lees meer

De leefbaarheid van Drongen staat onder druk. De toename aan verkeer in de afgelopen jaren en de plannen in de Gentse…

Lees meer

Sinds 1 januari 2016 worden de programma’s rond Strategisch BasisOnderzoek (SBO), Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bevroeg Vlaams minister Benjamin Dalle in de commissie Cultuur van het Vlaams…

Lees meer