Nieuws

Het aantal landbouwbedrijven neemt in Vlaanderen neemt verder afHet aantal landbouwbedrijven is tussen 2014 en 2019 met 934…

Lees meer

De stad Gent is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’. Met dat RUP…

Lees meer

De Vlaamse overheid keurde in 2005 en 2006 het geactualiseerde Sigmaplan goed. Met dat plan wordt Vlaanderen beter beschermd…

Lees meer

Blue-mobility is vragende partij om het aanbod in Gent verder uit te breiden en is hierover in overleg met de bevoegde schepen…

Lees meer

Ik wil mijn tussenkomst beginnen met een positief bericht van enkele weken geleden, dat niet zodanig veel aandacht heeft…

Lees meer

“Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wenst conform het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening Grootstedelijk Gebied…

Lees meer

Ten gevolge van de klimaatwijzigingen hebben we de laatste jaren regelmatiger te kampen met extreme weersomstandigheden, zoals…

Lees meer

Verapazbrug

02-12-2020

De toekomstige Verapazbrug in Gent zal de Muidelaan over het water met de Afrikalaan verbinden. Het project van het Agentschap…

Lees meer

Op 24 oktober 2020 is een schip tegen de Meulestedebrug gevaren. Door dat ongeval kan de brug niet gebruikt worden. De brug is…

Lees meer

In april kondigde de minister zes nieuwe trajectcontroles aan voor Oost-Vlaanderen, waarbij de snelheid van de voertuigen tussen…

Lees meer

In 2020 tot heden werden in de land- en tuinbouwsector 343 arbeidsongevallen geregistreerd, waarvan 55 met machines en…

Lees meer

Erfenissen komen te laat. Zeker nu we met zijn allen ouder worden. Gepensioneerden die erven van een 90-jarige ouder hebben die…

Lees meer