Nieuws

De uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan gebeurt gefaseerd. Er worden doorlopend werken gestart en beëindigd, studies…

Lees meer

Door een verhoogde aandacht voor waterbronnen investeren steeds meer particulieren en ondernemers in het hergebruik van…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

Het wegverkeer veroorzaakt geluidshinder, niet het minst voor omwonenden. De Europese Richtlijn 2002/49/EG regelt de evaluatie…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste om een gecoördineerde juridische aanpak te voeren over de procedures met 3M over de verontreiniging…

Lees meer

Een goed beheer van onze grondwatervoorraden is belangrijk. De voorbije jaren was er vooral door de droogte en de…

Lees meer