Tussen 2010 tot 2014 heeft de rulingcommissie 48 zogenaamde excess profit rulings afgesloten met multinationals. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de minister van Financiën. ‘Het kan eigenlijk niet de bedoeling zijn dat ik deze cijfers moet opvragen via parlementaire weg. De rulingcommissie gaat er immers prat op dat zij alle rulings publiceert, maar de wijze waarop is afhankelijk van de aard van de ruling.’, aldus Deseyn.

In antwoord op een parlementaire vraag van Roel Deseyn (CD&V) maakte de minister van Financiën bekend dat er in de voorbij vier jaar 48 excess profit rulings werden afgesloten met multinationals. Via een excess profit ruling wordt er een vrijstelling verleend op winsten die Belgische vennootschappen halen uit het feit dat ze ook elders actief zijn. Het gaat dan om multinationals die met de Belgische rulingcommissie afspreken dat een deel van hun winst in ons land onbelast blijft, zonder dat de andere lidstaten waar dit bedrijf actief is hiervan op de hoogte wordt gebracht. Het resultaat is dat de winst nergens wordt belast.

De meeste rulings worden anoniem gepubliceerd op de website van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB). Deze onafhankelijke dienst binnen Financiën beantwoordt alle vragen inzake de toepassing van de Belgische belastingwetten en geeft rechtszekerheid aan de aanvrager: alle diensten van Financiën moeten deze ruling immers respecteren.

Beslissingen waarbij de anonimiteit via een individuele publicatie niet kan worden gegarandeerd, worden in principe collectief in het jaarverslag gepubliceerd. Hierover heeft het parlement dus geen kennis naar de omvang en aantal van dergelijke besluiten.

‘De minister van Financiën heeft aangekondigd dat hij voortaan de Belgische rulingbesluiten zal uitwisselen met onze partners in de Europese Unie. Dit is alvast een eerste stap naar meer transparantie. Het zou goed zijn indien de collectief gepubliceerde rulings ook zouden worden uitgewisseld en indien er hierover ook meer transparantie komt naar het parlement.’, aldus nog Deseyn.