In de commissie Binnenlandse Zaken stelde ik vragen met betrekking tot de data-uitwisseling tussen ons land en Frankrijk naar aanleiding van het verdrag van Doornik.  In dit werd onder andere afgesproken dat beide landen verkeersgerelateerde gegevens met elkaar zouden uitwisselen.  Concreet: bij vastgestelde verkeersinbreuken door voertuigen met een Franse nummerplaat kan ons land via de Franse administratie te weten komen wie de eigenaar van het voertuig is en hem/haar bijgevolg ook gaan beboeten voor de inbreuk.

Hoewel het verdrag tussen beide landen reeds enkele jaren in voege is, blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk uitvoerbaar. Met name in Menen zorgt dit al jaren voor problemen als het gaat over verkeerd parkeren/wildparkeren.

Reden genoeg  om dit voor te leggen aan Minister van Binnenlandse zaken Jambon.  De Minister wijst echter naar de oorzaak voor de problemen bij gegevensuitwisseling.  Het verdrag zou immers niet mogelijk maken dat private firma’s inzage krijgen in de Franse databanken.  En daar knelt het schoentje.  Veel gemeente- en stadsbesturen  doen voor de inning van verkeersboetes een beroep op de tussenkomst van derden.  De Minister beperkte zich in zijn antwoord tot de vaststelling dat er geen problemen zijn als het gaat over de uitvoering van het bestaande verdrag.

Ik pleit er echter voor dat de Minister het dossier naar zich toe trekt en helpt zoeken naar een oplossing voor de situatie van lokale besturen.  Het kan niet zijn dat een bestuur dat zich beroept op de tussenkomst van derden, daarmee haar recht op informatie-uitwisseling verliest.

Belgische lokale overheden die een parkeerbeleid voeren met een private partner, moeten samen met die partner inzage kunnen krijgen in de identificatiegegevens die achter een nummerplaat schuilgaan.  Zolang dit niet kan, wordt wildparkeren sterk in de hand gewerkt en worden stads- en gemeentebesturen belemmerd bij het voeren van een geloofwaardig en efficiënt parkeerbeleid.  Het zou goed zijn dat  de Minister de dialoog met lokale besturen opstart om samen te zoeken naar een oplossing.

 

Een link naar vraag en antwoord vindt u hieronder: