In 2015 werd er aan 305.418 mensen een sociaal telecomtarief toegekend. Dit sociaal tarief ondersteunt mensen met een beperkt inkomen, ouderen en mensen met een beperking om op een betaalbare manier te telefoneren of internet te raadplegen. De cijfers werden aan de bevoegde minister opgevraagd door CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. “Dit tarief is een belangrijke hoeksteen in het beleid gericht op inclusie en sociale integratie. Maar het kan nog een pak eenvoudiger. Ook laat de automatische toekenning op zich wachten.”, vindt Deseyn.

De cijfers geven boeiende inzichten. Zo wordt het merendeel van kortingen toegekend op vaste abonnementen. Voor 2015 ging het om 285.573 dossiers ten opzichte van slechts 19.845 dossiers gelieerd aan mobiele abonnementen. Van alle vaste en mobiele abonnementen gaat het voornamelijk om telefoonabonnementen (283.670 dossiers of bijna 93 %). Louter internetabonnementen of individuele telefoongesprekken of een combinatie van beide bedragen maar 7 % van de sociale tarieven. “De vraag werpt zich op of we nog moeten werken met het onderscheid tussen mobiele en vaste abonnementen.”, vindt Deseyn. “Kwetsbare groepen moeten volgens ons gewoon een telecomkorting kunnen krijgen op hun gsm-factuur, internetabonnement of shake.”, licht het CD&V-parlementslid verder toe. Wat betreft de doelgroep kan men vaststellen dat de korting vooral terecht komt bij 65plussers en mensen met een beperking. Zij hebben 289.897 dossiers open staan en genieten ook vaak van de grootste korting (€ 11,5/maand). De mensen met een leefloon vullen de overige 15.521 dossiers aan en krijgen meestal de beperkte korting (€ 3,1/maand).

Verder was CD&V-Kamerlid Roel Deseyn ook geïnteresseerd naar de stand van zake met betrekking tot het automatisch toekennen van deze korting. Deze laat nog steeds op zich wachten. “Een jammer zaak waar snel een einde aan gemaakt moet worden.”, zegt Deseyn. “Andere kortingen zoals het sociaal energietarief worden reeds lang automatisch toegekend aan wie er recht op heeft, zonder administratieve rompslomp.”. De interne verwerking van de aanvragen werd intussen wel reeds deels geïnformatiseerd met een  nieuwe computerapplicatie die voortkwam uit een samenwerking tussen het BIPT en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deseyn besluit: “De overheid beschikt over de gegevens om na te gaan wie aan de voorwaarden voldoet. Hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van de automatische toekenning van het sociaal telecomtarief.”.