Vandaag lezen we in de krant dat de FOD Financiën zich buigt over de virtuele munt Bitcoin. Men spreekt zelfs van een ‘strijdplan’, terwijl bevoegd minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorige week nog in de commissie verklaarde dat hij niet van plan is om meteen actie te ondernemen. “Tegenstrijdig en bovendien niet verstandig.”, vindt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. “Het aantal misbruiken neemt toe volgens de Cel voor Financiële Informatie (CFI). Daders zijn ook bijzonder moeilijk op te sporen.”. Kamerlid Deseyn roept de minister dan ook op om een reglementair kader uit te werken.

Volgens Deseyn mag minister Van Overtveldt de kat niet uit de boom kijken. “Als innovatieve kennisregio verwacht CD&V op elk gebied een modern regelgevend kader, of het nu gaat om driverless cars, drones of Bitcoins.”, vindt het Kamerlid. CD&V staat met deze vraag overigens niet alleen. IMF-topvrouw Christine Lagarde riep tijdens het World Economic Forum (20/02/2016) de overheden op om hun huiswerk te maken en een reglementair kader uit te werken. “We moeten deze oproep ter harte nemen en op diverse Europese fora een lans breken voor een wetgevend kader voor virtueel geld.”, beaamt Deseyn.

De virtuele munt Bitcoin wordt gekenmerkt door haar anonimiteit. Hoewel de anonimiteit van een betaalmiddel in sommige situaties een troef kan zijn, herbergt het ook vele valkuilen. Roel Deseyn verduidelijkt: “Wanneer er bijvoorbeeld bij een verkoop iets misgaat en het product niet geleverd wordt, is het voor de koper ontzettend moeilijk om de verkoper correct te identificeren. Gekend is het voorval uit Gent waarbij de website van een bestaande fietshandelaar werd nagemaakt. Klanten konden plooifietsen kopen en dienden te betalen met Bitcoins. Zoals u kan raden, zagen de gedupeerden nooit een fiets en werd de dader niet gevonden. Er werd klacht ingediend bij de politie, maar het is onduidelijk of dit soort klachten ook tot bij het CFI geraakt. Mogelijk kan men dus spreken van een onderrapportage van het aantal klachten over virtueel geld.”. Verder is het ook zo dat, in tegenstelling tot elektronisch geld, de wisselkoersschommeling van virtueel geld kan leiden tot grote financiële verliezen. “En de bankwaarborg tot 100.000 euro geldt niet voor Bitcoins.”, zegt Deseyn.

Het aandeel van cash geld in de wereldeconomie zal steeds kleiner en minder relevant worden. CD&V vraagt minister Van Overtveldt om zijn conservatieve houding te verlaten en op een proactieve manier om te gaan met deze evolutie. “Landen zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk namen al maatregelen.”, zegt Deseyn. “Ik hoop dat de minister het goede voorbeeld volgt van onze buurlanden en van zijn eigen FOD.”, besluit hij.