Het is 2007 als de eerste fase van de renovatiewerken aan het Kortrijkse station worden aangevat.  Een grondige facelift en uitbreiding met het oog op ontvangst van hoge snelheidstreinen is het doel. De perrons, twee voetgangerstunnels onder de sporen en de achteruitgang worden volledig vernieuwd en gemoderniseerd.  Daarmee is de kous niet af.  "Het is anno 2015, nu de NMBS moet besparen en tot een herziening komt van haar meerjareninvesteringsplan, hoogst onzeker dat de op tafel liggende plannen ooit worden uitgevoerd", zo stelt Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid Roel Deseyn.

Het afsprakenkader met alle betrokken partners was eind 2012 duidelijk.  Een ingrijpende renovatie van station en omgeving was aan de orde om een vlottere mobiliteit in de Stad en met de omliggende regio's te bewerkstelligen. Na de eerdere werkzaamheden zaten volgende zaken nog in het verschiet: de realisatie van een eigentijds trein- en busstation, een autoluwe stationsomgeving met ondergrondse parking en afzonderlijke fietsertunnel, een ondergrondse autotunnel die een groene boulevard richting Appel zou mogelijk maken, een snelle en hoogwaardige verbinding met Hoog Kortrijk ...

Met de aanstelling van het stadsbestuur in 2013 kwamen deze plannen op de tocht te staan, toen de nieuwe meerderheid in haar Plan Nieuw Kortrijk zelf geen prioriteit zag voor deze plannen en niet de ambitie had om er geld voor vrij te maken. CD&V Kortrijk vond dit een zeer gevaarlijk signaal richting NMBS en hogere overheden, gezien de jarenlange moeite die er was gedaan om het te overtuigen van de prioriteit die aan het dossier moest gegeven worden.  Er waren immers kandidaten genoeg die de vrijgemaakte middelen maar al te goed konden gebruiken voor werken aan het eigen station.

In de afgelopen drie jaar was het behoorlijk stil rond dit dossier.  De enige actie die het stadsbestuur ondernam was de opening van een infopunt begin 2015.  Dit zou fungeren als loket voor vragen over de renovatie van het station en de omgeving.  Een bizarre beslissing, gezien het op dat moment onduidelijk was wat er effectief zou gebeuren in de buurt.  Bovendien werd in het Parlement duidelijk dat na onderhandeling over het nieuwe beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische staat er een herziening zou komen van het Meerjareninvesteringsplan.  De NMBS en Infrabel hadden initieel respectievelijk 50,6 miljoen en 21,4 miljoen euro opzij gezet voor werken in de periode 2016-2022.

Met 2016 in het vooruitzicht waren er dus redenen genoeg voor Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn om het Kortrijkse stadsbestuur te bevragen over het dossier.  Uit het antwoord blijkt bovendien dat de stad zich weinig enthousiast opstelt om de plannen gerealiseerd te krijgen.

En het antwoord van het stadsbestuur blijkt de realiteit ook voor een stuk geweld aan te doen. De werken hebben intussen enige vertraging opgelopen.  Het is de eerstvolgende jaren in eerste instantie de bedoeling dat de tunnels en de ondergrondse parking worden aangelegd, zoals initieel voorzien.  Deze investeringswerken zullen tot ongeveer 2019 duren.  Daarna wordt in principe verder gegaan met het stationsproject.  Het is nog steeds de bedoeling dat de NMBS dit project ook realiseert, maar door de besparingen op de investeringsmiddelen voor NMBS en het streven naar zo veel mogelijk verbeteren van de dienstverlening aan de reizigers, werd een kostenvermindering voor het project bestudeerd.  Er zal hierbij bespaard worden op bepaalde elementen, zoals een vereenvoudigde structuur, etc.  Uitvoering is voorzien in de periode 2020-2025.

Roel Deseyn: “Gezien de budgettaire beperkingen zouden er blijkbaar keuzes moeten gemaakt worden. We hopen dat het stadsbestuur zich engageert om voor Kortrijk het onderste uit de kan te halen.  Kortrijk is een middelgroot station en verdient een duurzame en mooie langetermijn-oplossing.”

Recent cijfermateriaal spreekt immers boekdelen, zo blijkt uit de reizigerstellingen van de NMBS (zie onderstaande link).  Kortrijk ontvangt met een gemiddeld aantal reizigers van 57.958 per week zo’n 5.000 gebruikers meer dan Mons en bekleedt daarmee een 14de plaats over het ganse land.

Aan het pas gerealiseerde station in Mons van de hand van de Spaanse architect Santiago Calatrava zou een duur prijskaartje hangen van zo’n 272 miljoen euro.  Volksvertegenwoordiger Deseyn hekelde reeds in 2011 de hoge prijskaartjes die aan de stationsrenovaties van Bergen en Luik hingen; zeker in het licht van de eerder lage gebruikersaantallen.

Station Mons  Stations Mons

 

Dit staat in schril contrast met de besparingsronde die de NMBS nu moet doorvoeren en de kostprijs van 136 miljoen euro die voorzien is voor Kortrijk.

 

Of nog: Kortrijk= Mons/2

 

Het lijkt dat er -gezien de precedenten- voldoende argumentatie voorhanden zijn voor het Kortrijkse stadsbestuur om op tafel te slaan en garanties voor de renovatie van het station af te dwingen.  Aan het stadsbestuur om voldoende ambitie te tonen ten overstaan van haar inwoners en de samenwerkende partners.