Waar in 2011 nog 385.063 mensen gebruik maakten van het sociaal telecomtarief, is dit in 2014 afgenomen naar 305.913 begunstigden. Dat is een daling met maar liefst 21%. ‘Het is opvallend hoe weinig mensen gebruik maken van het sociaal tarief voor internet. Hierop heeft men nochtans recht sinds augustus 2012.’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn naar aanleiding van een parlementaire vraag (MV 3694) aan de minister van Digitale Agenda.

Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven voor telefonie of internet. Ouderen of mindervaliden met een bescheiden inkomen kunnen deze korting aanvragen en kiezen op welk product de maandelijkse korting van 11,5 euro van toepassing is. Er waren 305.913 begunstigden van het sociale tarief in 2014, 312.573 in 2013, 372.943 in 2012 en 385.063 in 2011. Het merendeel (283.652 mensen of 92%) maakte in 2014 gebruik van het sociale tarief voor korting voor vaste telefonie. Daarnaast konden 17.912 mensen genieten van een sociaal tarief voor mobiele telefonie. Slechts 2.542 mensen voor internet én telefonie en 1.807 mensen voor enkel internet. 

Volgens Deseyn werkt het huidige systeem echter Mattheüseffecten in de hand. ‘De automatische toekenning van het sociaal tarief laat al jaren op zich wachten. Zo komt deze sociale korting niet bij de mensen die het werkelijk nodig hebben.’ De automatische toekenning van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit is al jaren een feit. Voor het sociaal tarief voor internet nota bene gebeurt dit proces nog steeds manueel en via papier. Administratieve vereenvoudiging dringt zich op.

De minister antwoordde dat het sociaal telecomtarief pas wordt toegekend na een verzoek van de abonnee. Jaarlijks spendeert het BIPT 8.000 manuren aan het verwerken van aanvragen. Dat zijn uren die ingezet kunnen worden voor de vele andere dringende taken van het BIPT. Het BIPT zal volgens de minister vanaf juli 2015 beschikken over een computerapplicatie die een aantal manuele stappen zal automatiseren.

Problematisch is wel dat het sociale tarief voor mobiele telefonie onder druk staat. Er loopt een procedure bij het Europees Hof van Justitie om na te gaan of de Belgische regeling conform is met de Europese regelgeving. De Advocaat-Generaal van mening dat het mobiele telefonie geen onderdeel mag zijn van de universele dienstverlening. Als het Europees Hof de Advocaat-Generaal zou volgen, zal de federale Staat zelf moeten instaan voor de financiering van het sociaal tarief voor mobiele telefonie terwijl nu de operatoren deze kostprijs dragen. 

Zeer positief wel is het feit dat de Advocaat-Generaal bevestigt dat vast internet wel degelijk in aanmerking komt voor het sociaal tarief en valt onder het in de richtlijn vastgestelde begrip ‘universele dienst’. CD&V-volksvertegenwoordigers Roel Deseyn en Jef Van den Bergh stonden aan de wieg van het sociaal tarief voor het internet. Deze werd uiteindelijk wettelijk vastgelegd in 2012. ‘Internet is een basis nutsvoorziening geworden zoals elektriciteit en noodzakelijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk en economisch leven.’, besluit Deseyn.