Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven voor telefonie of internet. Ouderen of mindervaliden met een beperkt inkomen kunnen deze korting aanvragen en kiezen op welk product de maandelijkse korting van 11,5 euro van toepassing is. De minister van Telecommunicatie heeft aangegeven dat hij dit sociaal tarief voor gsm’s wil afschaffen.

Het klopt dat het sociaal tarief voor mobiele telefonie onder druk staat. Het Europees Hof van Justitie besliste dat de federale Staat zelf zal moeten instaan voor de financiering van het sociaal tarief voor mobiele telefonie terwijl nu de operatoren deze kostprijs dragen. Het is wel goed nieuws dat het Hof bevestigde dat vast breedbandinternet wel degelijk in aanmerking komt voor het sociaal tarief en valt onder het in de richtlijn vastgestelde begrip ‘universele dienst’.

Volgens CD&V-Kamerlid Roel Deseyn moet het sociaal tarief gelijke tred houden met de technologische evolutie. ‘Meer dan de helft van de websites wordt mobiel bekeken via smartphone of tablet. Sinds 2008 wordt er ook meer mobiel dan vast getelefoneerd. We moeten geen onderscheid meer maken tussen bellen over internet, mobiele telefonie of vaste telefonie. Het heeft geen zin om het sociaal tarief voor telefonie apart af te schaffen: we moeten dit in één pakket bekijken.’

Volgens Deseyn dringt zich ook een modernisering van de Europese universele dienstenrichtlijn op. De bedoeling van deze universele dienst is immers dat iedereen zonder achterstelling op basis van inkomen of locatie kan genieten van telecomdiensten. Het aandeel van de bevolking met een armoederisico daalt niet in België, en een sociaal tarief blijft nodig om iedereen toe te laten volwaardig deel te nemen aan maatschappelijk leven.

‘In onze sociale telecompolitiek moeten we gaan voor digitale inclusie (zoals de minister ook stelt in zijn actieplan Digitale Agenda) door een algemene korting te geven op de telecomfactuur. Zo kan men de beste aanbieding of packs kiezen, ongeacht of het gaat om een abonnement of prepaid en ongeacht de onderliggende technologie.’ Volgens Deseyn kan je dit vergelijken met de energiesector: wie een oud ‘sociaal’ tarief had, betaalde soms meer dan de standaardgebruiker.

‘Ik zal bij de minister bepleiten om de sociale tarieven in zijn geheel te moderniseren: dat lijkt me veel beter dan nu afzonderlijk dingen af te schaffen.’, besluit Deseyn.