Je tuin laten aanleggen? Heel wat mensen overwegen het en willen om die reden de expertise van professionele tuinaanleggers aanwenden. “Helaas moeten we vaststellen dat mensen soms aarzelen. Dat komt door de verschillende BTW-behandeling inzake de levering van bloemen en planten. In het kader van sierteelt – dus als je ze gewoon zelf aankoopt – betaalt men 6 %. De diensten van een tuinder daarentegen worden belast tegen 21 % en dat moet zo ook aan de klant doorgerekend worden. Dat is niet alleen onlogisch, het is tevens een concurrentieel nadeel voor de tuinders. Tenslotte werkt dit ook een zwart circuit in de hand.”, zeggen CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Roel Deseyn. Beide parlementsleden dienden samen met hun CD&V-collega’s Jef Van den Bergh en Leen Dierick reeds in het begin van de legislatuur een wetsvoorstel in om het tarief gelijk te stellen op 6 %. De CD&V’ers maken zich sterk dat het draagvlak bij de coalitiepartners voldoende gegroeid is om het voorstel te steunen.

Sinds 1 januari 1993 wordt de BTW-verlaging voor de levering van goederen en diensten geregeld via een limitatieve lijst. Voorts kunnen de Europese lidstaten sinds 1996 een verlaagd tarief invoeren voor het leveren van sierteeltproducten. België maakte gebruik van die mogelijkheid en zette in september 2016 de BTW voor de levering van sierteeltproducten door elke BTW-plichtige op 6 %. Het gaat dan onder meer over de verkoop van sperbomen, heesters, struiken, planten, bollen, sierteelt, snijbloemen, en ga zo maar verder, ... “Dit was een absoluut succes voor de sector. De levering van bloemen schoot met een kwart omhoog en zorgde ook voor een forse exportverhoging. Algemeen steeg de groei in de sector met ongeveer 50 %. De BTW-daling  werd dus ruim terugverdiend via extra tewerkstelling en (para)fiscaliteit.”, vertellen Muylle en Deseyn. 

Het leveren van planten door tuinaanleggers werd echter niet opgenomen in de lijst, omdat men de tuinaanleg ziet als een onroerende handeling in haar geheel waarop één BTW-tarief van toepassing is. Muylle: “Dat werkt natuurlijk discriminatie in de hand. Terwijl een rechtstreekse aankoop door de consument wordt belast aan 6%, moet de tuinaanlegger voor zijn diensten 21% BTW doorrekenen. De tuinaanlegger koopt de planten dus zelf aan 6% en moet ze na het planten aan de klant doorrekenen aan 21%. Je hoeft niet creatief te zijn om in te zien dat dit zwarte circuits in de hand werkt. We pleiten daarom voor een algemene verlaging naar 6 %. Die verlaging zou tevens een extra stimulans betekenen voor de tewerkstelling in de sector.”.

 

De tekst van het wetsvoorstel kan u via deze link terug vinden.