De tax shift is een fundamentele verandering in het denken van onze huidige fiscaliteit. De lasten op arbeid in ons land zijn te hoog en moeten naar omlaag. Daarvoor moet er een verschuiving gebeuren naar consumptie, ecofiscaliteit en vermogen. Het is in dat kader dat de tax shift een eerste grote stap is naar een fundamentelere belastinghervorming, waarbij efficiëntie, doelmatigheid, eenvoud en rechtvaardigheid centraal zullen staan.

In de commissie Financiën van 15 december 2015 werd daarom een eerste reeks maatregelen aangenomen die deze verschuiving moeten inleiden.

We kunnen terecht stellen dat het onze fractie was die als eerste de shift naar een eerlijker en transparanter belastingssysteem heeft bepleit en op de agenda gezet.  Bovendien hebben we doorgezet, ook al waren de anderen niet meer overtuigd van de slaagkansen van dit project. Deze tax shift moet zorgen voor een competitiviteitsshift, waarbij onze bedrijven concurrentiëler worden, wat op termijn méér jobs zal opleveren. Dit is onze weg naar economische groei mét sociale vooruitgang, een grote stap die onlangs nog haar goedkeuring kreeg van het IMF en de Europese Commissie.

Mijn leidraad in de verdere discussies blijft een rechtvaardige verdeling van de lasten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  Zo slaagde ik er gisteren in om een amendement te laten goedkeuren met akkoord van meerderheid én oppositie, waarbij het wetgevend kader rond de Kaaimantaks en inning reeds vanaf 2016 (een jaar vroeger) in voege kan gaan.

Minister Van Overtveldt was de commissie dankbaar voor het vele werk van de afgelopen weken en trakteerde de commissieleden alvast op een pint.  De daarop betaalde accijnzen waren alvast een eerste aanzet om de loonlasten voor werknemers omlaag te krijgen.

 

Een verslag van het debat vindt u in bijlage: