CD&V-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn vraagt snel meer slagkracht voor de Privacycommissie. Uit een parlementaire vraag blijkt dat in de toekomst de Privacycommissie met meer slagkracht zal kunnen optreden bij het controleren van gegevensbescherming. Maar bevoegd staatssecretaris Tommelein wenst te wachten op Europa.

 

Zoals vandaag gebleken is uit een onderzoek van Test Aankoop, kampen ondermeer webshops met ernstige beveiligingsproblemen. Het probleem ligt in het feit dat de Privacycommissie momenteel niet over een uitdrukkelijke inspectieopdracht beschikt. Wachtwoorden worden slecht beheerd of websites vertonen ernstige veiligheidslekken. Concrete controle door de Privacycommissie is er momenteel niet. Deze heeft immers enkel een algemene toezichtsbevoegdheid.

 

Roel Deseyn: “We moeten nu al de stap zetten en zonder te wachten op Europa. De Privacycommissie moet zich meer gedragen als een echte regulator, een privacypolitie. Ze moet op het terrein gaan en inspecties doen, met administratieve sancties als stok achter de deur.”

 

Deseyn dringt aan op een snelle reorganisatie van de huidige Privacycommissie zodat er strenger kan gecontroleerd worden op privacy en dus sneller opgetreden kan worden. Door een uitdrukkelijke inspectieopdracht te geven aan de Privacycommissie zal ze in de toekomst ook krachtdadiger kunnen optreden.