Vorig jaar werden 33.689 mensen opgebeld om hun achterstallige belastingen te betalen. Bijna 40 % van de belastingplichten ging daarop in (38,72 %). Dat blijkt uit cijfers voor het jaar 2015 die CD&V-Kamerlid Roel Deseyn opvroeg bij bevoegd Financiënminister Van Overtveldt.  “Als je de mensen opbelt, blijken ze veel sneller hun achterstallige belastingen te betalen. Vorig jaar werd op deze manier maar liefst € 32 miljoen geïnd zonder bijkomende invorderingsmaatregelen.”, licht Deseyn toe.  Dat blijkt ook uit een vergelijking met een controlegroep die niet telefonisch werd gecontacteerd.

De telefoontjes hebben betrekking op een betaalachterstand inzake de bedrijfsvoorheffing en/of BTW. De FOD Financiën maakt gebruik van datamining om personen met achterstallige schulden te detecteren. Het zogenaamde IRIS-model selecteert dossiers met de grootste kans op een betaling na telefonisch contact met de belastingschuldige. Hiervoor brengt het model honderden parameters zoals de betaalhistoriek, schulden, beroep, bedrag, tijdstip van ontstaan van de schuld, ... in rekening.