Op 28 april 2016 was Z.E. de Heer Eloy Cantu Segovia, Ambassadeur van Mexico in België en Luxemburg en  missiehoofd bij de Europese Unie, te gast in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Als Voorzitter van de IPU-sectie met Mexico stond ik hem graag te woord over de bilaterale verhoudingen tussen onze beide landen.

De ambassadeur, die zelf jarenlang kamerlid en senator was, onderstreepte het grote belang van de parlementaire diplomatie, en wil daarom de contacten op IPU-niveau ook versterken.

De ambassadeur streeft naar een aanpassing van het huidig verdrag tussen Mexico en de EU. Dat dateert uit 1997, en was het eerste akkoord tussen de EU en een Latijns-Amerikaans land. Het is voor Mexico heel erg belangrijk, want Europa vormt een natuurlijk economisch en cultureel tegenwicht voor de USA. Een actualisering van het verdrag dringt zich op, bijvoorbeeld omdat nog geen sprake is van digitalisering, e-commerce, … De ambassadeur zelf heeft bij de oorspronkelijke onderhandelingen over het akkoord zelf de toenmalige 15 EU-lidstaten bezocht. We waren het erover eens dat de onderhandelingen met het Europa van de 28 moeilijker zullen verlopen dan die met 15. Ik ben trouwens van mening dat het samenwerkingsmodel in de EU  en de mentaliteit zullen moeten veranderen, omdat de huidige werking te moeilijk verloopt.

De Ambassadeur verwees naar het feit dat Mexico momenteel  ook een moeilijke periode doormaakt, maar er alles aan doet om opnieuw de justitie en rechtstaat te versterken. Mexico heeft een zeer jonge bevolking, maar dit piramide-model  zal op termijn (net als in ons land) evolueren naar een paddenstoelmodel, omdat de jonge generaties minder kinderen (zullen) hebben dat hun voorgangers.

We betreuren beiden de uitspraken van US-presidentskandidaat Trump over de Mexicanen. Los van deze specifieke uitspraak, zien we dit als tekenend voor het feit dat de demagogie steeds sterker aanwezig is in de politiek, ten nadele van het stabiele langetermijndenken dat zo noodzakelijk is voor een degelijk toekomstgericht beleid. Dit werkt ook een anti-politiek klimaat in de hand.  Het wordt steeds meer een verhaal van tegenstellingen in de plaats van een “wij”-verhaal.

De ambassadeur was aangenaam verrast over hoe goed ik zijn land ken en op de hoogte was van de situatie. Er zijn trouwens heel wat gelijkenissen te trekken tussen België en Mexico: beide landen liggen op het kruispunt van de culturen in hun continenten – tussen Noord (Germaans/Anglo-Saksisch) en Zuid (Romaans/Latijns).

Het hele gesprek is in een zeer aangename vlotte sfeer verlopen. De ambassadeur zal voor verderzetting van de gesprekken alle Belgische leden van de sectie ter kennismaking uitnodigen in zijn residentie.