‘De kleine operatoren hapten al naar adem. Met de aangekondigde overname heeft het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie: de Belgische toezichthouder op de telecomsector) een extra argument om de regelgeving te verstrengen, opdat kleine operatoren niet volledig verpletterd zouden worden tussen twee grote, geïntegreerde operatoren.’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn naar aanleiding van de overname van Base door Telenet.

Het water staat vele kleine operatoren aan de lippen. In de buurlanden zorgen zij voor heel wat dynamiek in de sector, terwijl er in België nauwelijks nog kleine operatoren zijn voor vaste telefonie of voor internet. Zo dalen hun marktaandelen jaar na jaar. De voorliggende overname van Base door Telenet zal de druk op de kleintjes nog vergroten. ‘Laat het model toe om een voldoende competitief en alternatief aanbod aan te bieden? Laat het model een alternatieve operator toe om prijsbreker te zijn?’, vraagt Deseyn zich af.

Er bestaat heel wat regelgeving die Belgacom verplicht de telefoonkabel tegen vergoeding open te stellen aan alternatieve operatoren, aansluitingen te voorzien, storingen voldoende snel aan te pakken, enzovoort. Maar de feiten zijn wat ze zijn. Weinig consumenten hebben een contract bij een xDSL-aanbieder die geen deel uitmaakt van de Belgacom Groep. In 2014 bedroeg het marktaandeel voor alternatieve operatoren over xDSL nog amper 5%, tegenover 11% in 2011. Een consument die één contract wil voor internet en televisie is daardoor aangewezen op een van beide duopolisten.

Heel wat consumenten verkiezen een enkel contract voor zowel telefonie, internet als televisie. Zowel Base als Mobistar startten en stopten hun alternatieve aanbod op deze zogenaamde triple-play-markt. Ze slaagden er niet in een voldoende rendabel model te vinden, deels door de kleine lettertjes in de toegangsvoorwaarden tot het vaste netwerk en de beperkte marges bovenop de vergoeding aan de eigenaar van het fysieke netwerk.

De telecomwet geeft het BIPT de mogelijkheid om Belgacom en Telenet te verplichten het technisch beheer van zijn communicatienetwerk af te scheiden van de dienstverlening en onder te brengen in een onafhankelijke bedrijfseenheid, een beetje te vergelijken met Infrabel en de NMBS. Het BIPT staat wel niet te springen een functionele scheiding in te voeren, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Roel Deseyn. ‘Toch is minstens een diepgaande studie hierover in de huidige context aangewezen.’, aldus Deseyn.

‘Het gemakkelijker maken om te veranderen van operator is een noodzakelijke eerste stap, maar onvoldoende om de markt open te breken. Om consumenten en bedrijven te motiveren andere telecompaden uit te bewandelen, is er meer concurrentie nodig.’, besluit Deseyn.