Ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers stapt mee in de open data-strategie van de regering. Zo zijn de schriftelijke vragen binnenkort beschikbaar als XML of in een API.

"Zoals andere overheidsinstellingen zal de kamer de niet-persoonsgebonden gegevens waarover zij beschikt openstellen voor hergebruik door burgers en ondernemingen", klinkt het in een brief van kamervoorzitter Siegfried Bracke aan volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V).

In eerste instantie worden de schriftelijke vragen in de loop van deze maand beschikbaar als XML-bestanden. In een volgende fase worden zij in een open data API beschikbaar gesteld, wat in samenwerking met het kabinet van Theo Francken, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, zal gebeuren.

Bracke geeft in zijn brief aan Roel Deseyn aan dat het project nadien wordt geëvalueerd om na te gaan of ook andere gegevens van De Kamer als open data kunnen worden aangeboden.

Meer streaming

Ook zullen de drie nieuwe commissiezalen in het Forumgebouw worden uitgerust om hun activiteiten te streamen "in de meest moderne formaten". Vandaag is het al mogelijk om de algemene zitting in het parlement online te herbekijken en dat breidt deels uit naar de commissies naar de drie zalen die vanaf de zomer in gebruik worden genomen.