CD&V blies half november verzamelen voor het langverwachte Innesto-congres.  Naast een hernieuwd zelfvertrouwen leverden de debatten ook heel wat nieuwe standpunten op. Hoewel dit onder de radar van de berichtgeving bleef, gaat CD&V voluit voor een fundamentele herijking van de ruimtelijke organisatie in ons land.

Heel waarschijnlijk werd u ooit zelf opgeslorpt door de ochtend- of avondspits die zich een weg baant tussen uw woning en Brussel.  En is dit niet het geval, dan heeft u wellicht af te rekenen met ander verschijnselen: moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, verafgelegen openbare functies, beperte tewerkstellingsmogelijkheden binnen de eigen regio, ...  De realiteit leert ons dat er in ons land een onevenwichtige spreiding is van alle vitale functies.  Terwijl in Brussel -de Europese hoofdstad met goed uitgebouwde faciliteiten- alles in de knoop loopt, hebben de uithoeken van ons land af te rekenen met een verschraling van de leefomgeving.  Omdat de bevolkingsdichtheid een pak lager ligt, is de aanwezigheid van verkeers- en openbare infrastructuur eerder beperkt.  Dit werkt op zijn beurt ontradend voor de economische ontwikkeling van een regio.  Wie werk wil vinden -en dat blijkt zeker het geval voor hogeropgeleiden- trekt weg uit deze regio's en gaat ook effectief in grootsteden als Brussel wonen.  Dit is op lange termijn nefast voor de demografische ontwikkeling van ons platteland.  Terwijl het platteland doodbloedt, dreigt Brussel te verzuipen door overbevraging.  CD&V gaat resoluut voor het herstellen van dit evenwicht en wil dat de overheid structurele initiatieven neemt op vlak van infrastructuur, economische groei en werkgelegenheid, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Ik mocht in de werkgroep mobiliteit pleitbezorger zijn van mijn eigen amendement:

"De focus op Brussel maakt het onmogelijk om te voorzien in een divers vervoers- en spoornetwerk dat voldoende uitgestrekt is en grensoverschrijdende bewegingen mogelijk maakt. Bij de verdere organisatie van ons spoornetwerk laten we de piste van ‘Brussel als enige ankerpunt’ los en maken we werk van een betere intraprovinciale, interprovinciale én grensoverschrijdende ontsluiting"

Door af te stappen van de spinnenwebstructuur die vanuit Brussel vertrekt, is het mogelijk om de aanslepende problemen met ons treinverkeer het hoofd te bieden.  Een gescheiden personen- en goederenvervoer dat in rastervorm omliggende centrumsteden met elkaar verbindt en niet ophoudt aan onze landsgrenzen, moet het opnieuw aantrekkelijk maken om gebruik te maken van de trein.  Enkel op die manier kan het wegvervoer op lange termijn afgebouwd worden en kunnen we Vlaanderen opnieuw zuurstof geven.  Om ons land niet verder te laten dichtslibben, moet de overheid nu reeds gaan nadenken over een herijking van haar infrastructuur.

Het amendement werd goedgekeurd.