CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn wees vroeger meermaals op het ontbreken van voldoende en aangepaste spoorinfrastructuur in de Westhoek.  Vorige maand nog deed hij een oproep om vanuit de regio en de provincie de vraag mee te ondersteunen.  Hoewel hierop massaal reactie kwam, blijken de inspanningen tevergeefs.  Bij Infrabel liggen de plannen op tafel om volgende maand over te gaan tot een onomkeerbare ontmanteling van de lijn 69.  Aan het treinaanbod van de Westhoek zal daardoor de komende 20 jaar niets meer kunnen veranderd worden.

De bereikbaarheid van de Westhoek is sinds jaar en dag een oud zeer.  Niet alleen de weginfrastructuur is beperkt, ook de dienstverlening over het spoor laat te wensen over.  Oude motorstellen en rijtuigen, slechte aansluitingen, kortere en bijgevolg overvolle treinen, lagere frequentie, … het is slechts een greep uit het ongenoegen dat reizigers de laatste jaren publiek lieten weerklinken.

Nu Infrabel vanaf dit weekend alle sporen en dwarsliggers op de lijn 69 tussen Menen en Ieper gaat vernieuwen, was de hoop groot dat een verdere uitbouw van de capaciteit tot de mogelijkheden behoorde.  Niets blijkt minder waar.  In het station van Menen is het derde spoor niet langer geëlektrificeerd en ook het station van Ieper wordt weldra herleid tot twee sporen.  Dit maakt het onmogelijk om de treinfrequentie verder op te drijven, gezien ook een aanzienlijk deel van de resterende wissels en uitwijksporen er aan moeten geloven.

Infrabel kan door de ingrepen zo’n €50.000 aan onderhoudskosten besparen (€2.800 per wissel en zo’n €6 per lopende meter spoor) en zet hiermee verdere stappen in de sanering van haar budget.  “Dit is een éénzijdige en minimale besparingsoperatie”, aldus Deseyn.  “De kosten om het spoornetwerk opnieuw op te waarderen nemen hierdoor exponentieel toe en een realisatie van een dergelijk project neemt makkelijk 20 jaar in beslag.”

De vraag naar een aanpassing van het huidige vervoersaanbod –dat dateert uit de jaren ’70- is hiermee voor een hele tijd naar de prullenmand verwezen.  Van een trein om het half uur richting Poperinge kan geen sprake meer zijn.  En ook de plannen voor regionaal vervoer in de regio Kortrijk mogen voor een hele tijd in de koelkast.  De NMBS heeft pas geïnvesteerd in een monsterbestelling van rollend materieel, maar deze zullen niet op West-Vlaamse sporen terecht komen. “Er is simpelweg geen plaats meer om ze te laten rijden”, zo stelt Roel Deseyn misnoegd.  En ook het goederenvervoer zat intussen op de schopstoel. “Door haar ingrepen heeft Infrabel het intussen onmogelijk gemaakt om nog goederentreinen te laten rijden op de lijn 69”, zo gaat het CD&V-Kamerlid verder.

Terwijl in de buurlanden de multimodale platformen en regionale vervoersnetwerken als paddenstoelen uit de grond schieten, valt West-Vlaanderen het omgekeerde lot te beurt.  Deze beleidsbeslissingen zullen een onomkeerbare en nefaste impact hebben op de West-Vlaamse economie.  Dat zowel RESOC Westhoek, VOKA als Beweging.net naar aanleiding van zijn oproep contact opnamen met Deseyn, bewijst dat het middenveld zich ernstige zorgen maakt.  “Een goede bereikbaarheid is fundamenteel voor verdere streekontwikkeling, maar daar mogen we in de Westhoek nu een kruis over maken”, zo besluit Deseyn.