Vorig jaar werd bijna 1,7 miljoen euro vals geld in beslag genomen. Dat is een daling van iets meer dan de helft in vergelijking met 2009. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het geheel weerspiegelt de inbeslagnames uitgevoerd door enerzijds de politie en anderzijds het bank- en financiewezen.

‘Momenteel maken achttien landen gebruik van de euro, wat deze munt interessant maakt voor potentiële valsmunters. Volgens de Europese Centrale Bank is zelfs sprake van een financiële schade van meer dan 500 miljoen euro sinds de invoering van de eenheidsmunt in 2002,’ legt Roel Deseyn uit, vast lid van de commissie Financiën.

De meeste bankbiljetten werden in beslag genomen in 2010 (45.413 biljetten) en 2013 (48.698 biljetten). De meest courante vervalsingen in België zijn de eurobankbiljetten van 20 en van 50 euro. Zo werden in 2010 24.962 biljetten van 50 euro in beslag genomen. In 2013 ging het om maar liefst 33.877 biljetten van 50 euro, goed genoeg voor een inbeslagname van bijna 1,7 miljoen euro.

Daarnaast werd in 2010 meer dan 2,6 miljoen euro vals geld geconfisqueerd. In 2011 ging het om 1,9 miljoen euro en in 2012 om bijna 2,4 miljoen euro.

In vergelijking met 2009 is er sprake van een significante daling van de inbeslagname van valse bankbiljetten. Toch kunnen verschillende factoren de trafiek van vals geld beïnvloeden, zoals de (in-)activiteit, heroriëntatie en eventuele delocalisatie van bepaalde criminele organisaties of van de politie-interventies op ons grondgebied of in het buitenland.

Valse euromuntstukken zijn dan weer een ander verhaal. Het stuk van 2 euro is het meest geliefd bij valsmunters. Stukken van 1 euro en 50 cent komt de federale politie minder tegen en muntstukken die een waarde hebben kleiner dan 50 cent werden tot nog toe nog nooit in beslag genomen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: door de lage waarde en de daarmee gepaard gaande lage winsten maken eventuele vervalsingen weinig aantrekkelijk.

‘Als je merkt dat je per ongeluk in het bezit bent van vals geld, is het meest juiste wat je doet, namelijk het geld inleveren bij je bank of bij de politie. Wie het uitgeeft, pleegt immers een strafbaar feit. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat vals geld blijft circuleren,’ zegt Roel Deseyn.

‘De strijd tegen vals geld staat en valt met een grensoverschrijdende aanpak tussen de verschillende eurolanden. Wie betaalt met valst eurobiljetten berokkent immers onze economie schade. Dat kunnen we niet laten gebeuren,’ aldus Deseyn.