Wellicht komt het u bekend voor: u vergat een factuur tijdig te betalen en wordt door de tegenpartij op de hoogte gebracht met behulp van een herinnering. Om u aan te zetten tot betaling gaat deze waarschuwing vaak gepaard met een ‘herinneringskost’. De omvang van dergelijke herinneringskosten varieert van bedrijf tot bedrijf en wordt vastgelegd in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de overeenkomst. “Toch stellen we vast dat deze kosten niet altijd de werkelijke schade weerspiegelen.”, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. “Zeker in tijden van geautomatiseerde e-mailherinneringen kan het niet zijn dat de consument onredelijk diep in de buidel moet tasten. Vaak belandt zo’n rappel ook in de spamfolder en er is van kwaad opzet vanwege de consument allesbehalve sprake.”.

CD&V’er Roel Deseyn luidt de alarmbel: “Heel wat consumenten stuurden ons verontrustende signalen.”. Hij geeft een voorbeeld. Een klant kreeg een rappel van zijn energieleverancier met een herinneringskost van € 5,73. De oorspronkelijke factuur bedroeg € 25,75. De reden was correct: de desbetreffende klant had een elektronische factuur over het hoofd gezien. “Toch kan men zich vragen stellen of € 5,73 – dit is meer dan 20 % van de originele factuur! – de werkelijke kost van een automatisch gegenereerde e-mail voor een leverancier betekent. In het merendeel van de gevallen gaat het om professionele bedrijven die door dergelijke automatische mechanismen een aanzienlijke kostenbesparing konden doorvoeren. Zo’n hoge herinneringskost is dus buitensporig en mogelijks een verdoken manier om extra winst te maken.”, vindt de CD&V-volksvertegenwoordiger. Hij benadrukt tevens dat ook in andere sectoren, zoals de telecomsector, dergelijke situaties geregeld opduiken.

Uiteindelijk betaalde de klant de factuur – mét herinneringskost – omdat deze beschreven (en dus overeengekomen) was in de algemene voorwaarden. Dat is ook conform de wetgeving. Een onderneming heeft in principe recht op de vergoeding van alle schade die ze lijdt door niet-tijdige betaling. Ze hoeft hier ook geen kosteloze herinnering voor te sturen. “Nochtans is het net dit waar consumenten zich het vaakst aan storen.”, gaat Deseyn verder. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Peeters op een parlementaire vraag. Voorts stelt de minister dat afspraken omtrent deze vergoedingen – die bijvoorbeeld opgenomen worden in de algemene voorwaarden van het contract – niet duidelijk onevenredig mogen zijn aan de werkelijke schade die wordt geleden. “Volgens ons knelt hier het schoentje.”, licht het CD&V-parlementslid toe.  Het is goed dat er contractueel duidelijke afspraken worden gemaakt rond betalingstermijnen en vergoedingen bij niet-betaling. Er moet op toegezien worden dat de extra bedragen ook reële kosten vertegenwoordigen, zéker wanneer het om digitale facturen en dus dito herinneringsberichten gaat.", besluit Deseyn.