‘In 2021 vervallen de gsm-licenties. Tijd voor ambitieuze doelstellingen voor mobiel internet. Na 20 jaar kan je nog altijd niet overal mobiel surfen of bellen.  We willen een kaas zonder gaten. En sporen lokale overheden aan om het vullen van deze gaten niet te belasten met zgn. pyloontaksen.’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie dat taksen op gsm-masten toelaat.

 

Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn dient een wetsvoorstel dat de mobiele operatoren vraagt in heel België een goede gsm-ontvangt te garanderen. De bestaande minimum snelheidsvereisten voor mobiel internet worden aangescherpt en afhankelijk gemaakt van eventuele pyloontaksen. Op het grondgebied van de overheden die belastingen heffen op gsm-masten of -antennes gelden de minimum snelheidsvereisten niet. Hiermee wil hij een duidelijk signaal geven om samen de Europese digitale agenda te realiseren. Concreet zijn de aangescherpte dekkingsvoorwaarden niet van toepassing in die gewesten, provincies of gemeenten die belastingen heffen op gsm-masten of -antennes.

 

Steden en gemeenten mogen van Europa een taks heffen op gsm-zendmasten, bevestigde een arrest van het Europees Hof van Justitie van 6 oktober 2015 ll.

In Vlaanderen hieven 22 van de 308 gemeenten in 2014 belastingen op gsm-antennes of -masten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest ligt dit aandeel aanzienlijk hoger. Bovendien heffen verschillende provincies in het Waals gewest een bijkomende taks.

Roel Deseyn: “Heffingen per antenne kunnen nefast zijn voor het investeringsritme. Cumulatief betekenen deze kleine heffingen aanzienlijke bedragen die ingaan tegen de Europese en federale inspanningen om te komen tot een performant vast én mobiel breedband netwerk in heel het land.”

 

De gsm-licenties lopen tot 2021. Deze licenties leggen de minimum kwaliteitseisen vast waaraan iedere operator moet beantwoorden. De vernieuwing van de licenties biedt een opportuniteit om België een klasse hoger te doen spelen op vlak van mobiele telecommunicatie. Een netwerk dat zonder uitzonderingen overal permanent beschikbaar is, is de basisvereiste voor heel wat innovatieve  internettoepassingen en apps. Mobiel kunnen bellen en surfen is een absolute vereiste voor wie onderneemt. Het vlot kunnen bereiken van de huisarts of nooddiensten is zelfs van levensbelang.

 

De Europese centrumregio België verdient een performant mobiel netwerk. Er zijn nog diverse zwarte vlekken in het netwerk waar de gsm ontvangst zelfs buitenshuis zeer beperkt of onbestaande is. Twintig jaar na de lancering kan je nog altijd niet overal buitenshuis bellen met de drie operatoren. Voor mobiel internet zijn er nog talrijke  zwarte vlekken in de netwerken in de drie gewesten.

Qua uitrol van mobiel internet lopen we achter op heel wat welvarende landen. De dekkingsgraad in rurale gebieden voor mobiele data (3G HSPA technologie) in België bedroeg 77,3% (cijfers Europese Commissie, december 2014). Hiermee staat België op de 26e plaats, onder het EU gemiddelde van 89%. De 4G (LTE) dekkingsgraad in België bedraagt 68% (cijfers Europese Commissie, december 2014). Hiermee staat België op de 20e plaats, onder het EU gemiddelde van 79%. Wat betreft actieve gebruikers van mobiel internet staat België met 57% op de 22e plaats (cijfers Europese Commissie, januari 2015). Enkel Malta, Cyprus, Roemenië, Slovenië, Portugal, Griekenland en Hongarije scoren nog lager. Over de gehele Europese Unie bedraagt het aantal gebruikers 71%.

 

Er zijn nog altijd verschillende plaatsen waar niet alle drie de operatoren mobiele telefonie en internet voorzien. Internet overal biedt kansen voor tal van nieuwe innovatieve apps.”, besluit Deseyn.