CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn ondervroeg donderdag de minister van Binnenlandse zaken, Jan Jambon over het dossier van de Kortrijkse politie waarbij  jongeren die hun fiets niet open kregen op indrukwekkende wijze werden overmeesterd, weggevoerd, gefouilleerd en zelfs werden uitgekleed. De minister antwoordde dat hij contact had opgenomen met de korpschef van de zone Vlas en dat hij niet op de hoogte is van een onderzoek van het Comité P. Het dossier werd afgesloten door het politiecollege van 30/11. In het politiecollege en de raad werd echter verwezen naar federale procedures.

Het Korps van de Politiezone Vlas levert schitterend werk, het is een korps dat ook actief rond waarden werkt.  In dit hele verhaal is het jammer dat hier een ondertoon van racisme of beoordeling op uiterlijke kenmerken zoals huidskleur blijft kleven.”, zegt Roel Deseyn. 

“Ik was persoonlijk erg verbaasd toen ik de beelden zag. Een minderjarige verdient bij uitstek een andere aanpak dan een gezochte terrorist. Elke tussenkomst moet steeds proportioneel zijn. Achteraf moet er steeds een goede begeleiding zijn, zowel van de jongeren als van de betrokken politieagenten. We mogen niet vergeten dat dit bij mensen een bepaalde indruk nalaat.”, aldus Roel Deseyn.

De politie staat volgens het parlementslid onder druk en moet vele verwachtingen inlossen. Dit zijn grote en kleine verwachtingen: zowel rond fietsendiefstallen, wat een echte plaag is in Kortrijk, als rond georganiseerde misdaad. De druk stijgt immers ook bij de lokale politie door het verhoogd dreigingsniveau.

 

Het woordelijk verslag van mijn tussenkomst is terug te vinden op blz. 19 van het vergaderverslag (p.27 document).