Ook op zoek naar een betaalbare woning in Kortrijk?  Dan zal u toch nog even geduld moeten oefenen!

Uit cijfers die CD&V-gemeenteraadslid Roel Deseyn opvroeg blijkt dat de woningmarkt in de stad de laatste vijf jaar een nefaste evolutie kent.  Huizenprijzen swingen de pan uit, terwijl er amper een aangroei is van betaalbare woonmogelijkheden.  Deseyn waarschuwt voor de problematische gevolgen die dit kan hebben voor de toekomst van de stad.  De vele bouwprojecten die het stadsbestuur de laatste jaren heeft vergund zijn voornamelijk in trek bij een ouder publiek of worden aangekocht als beleggingsproduct.  Prijzen worden daardoor kunstmatig opgedreven en het zijn voornamelijk jonge mensen die problemen ondervinden bij het huren of kopen van een woning.  Dat blijkt ook uit de getuigenis van Kaily Desmet (20) uit Heule.

En het stadsbestuur?  Dat gaf door de oprichting van een marktverhuurkantoor een belangrijk instrument uit handen om stijgende huurprijzen te begrenzen.

 

Wie de cijfers van de Algemene Directie Statistiek (FOD Economie) over de vastgoedprijzen in Kortrijk onder de loep neemt, zal ongetwijfeld schrikken als hij de prijsevolutie van de voorbije jaren ziet:

  • Voor gewone woonhuizen steeg de prijs tussen het eerste kwartaal van 2011 en het derde kwartaal van 2017 met maar liefst 36,8% (van gemiddeld €157.643 naar gemiddeld €215.643 of maar liefst €58.000 duurder op 6 jaar tijd)
  • In het duurdere woningsegment (villa’s, bungalows, landhuizen) viel er een stijging op te tekenen van 24,3% tussen het vierde kwartaal van 2011 en het derde kwartaal van 2017 (van gemiddeld €364.337 naar gemiddeld €452.707 of maar liefst €88.370 duurder op 6 jaar tijd)
  • Voor appartementen is de stijging helemaal alarmerend: +47,5% tussen het eerste kwartaal van 2011 en het tweede kwartaal van 2017 (van gemiddeld €154.760 naar gemiddeld €228.321 of niet minder dan €73.561 duurder tijdens deze legislatuur).

Reden genoeg voor CD&V-raadslid Roel Deseyn om het Kortrijkse stadsbestuur te bevragen over hun inspanningen op vlak van betaalbare en sociale huisvesting, de evolutie van de wachtlijsten en de oplossingen die ze naar voor schuiven tegenover deze alarmerende cijfers.

En de gevolgen van de fors gestegen woningprijzen zijn ook niet min als we de wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken:

  • Tussen 2011 en 2016 (per 31/12) is het aantal personen uit Kortrijk die op een wachtlijst staan van huisvestingsmaatschappijen toegenomen met 48% (van 1531 naar 2266)
  • Het aantal personen dat een woning zoekt op grondgebied Kortrijk is zelfs gestegen met 87,3%, net geen verdubbeling (van 1473 naar 2759)

Er staan dus momenteel meer mensen op een wachtlijst voor Kortrijk, dan dat er sociale woningen zijn in de stad (in totaal 2.684 verspreid over Wonen Regio Kortrijk, CVBA De Leie en Eigen Haard), zo is te horen bij Roel Deseyn.  “De drastische stijging tijdens deze bestuursperiode doet vermoeden dat het Kortrijkse stadsbestuur de woonproblematiek niet meer in de hand heeft.

Wonen in Kortrijk

 De stad zette vorig jaar nochtans een Marktverhuurkantoor op poten, maar dat blijkt momenteel een druppel op een hete plaat.  Tijdens het eerste werkingsjaar 2017 werden slechts 8 woongelegenheden effectief verhuurd.  Daarmee kan nog geen 0,3% van de mensen op een wachtlijst geholpen worden.

CD&V wijst ook op de perverse effecten die gepaard gaan met deze woonmaatregel.  Met het marktverhuurkantoor wil de stad ontsnappen aan de strikte reglementering waaraan sociale verhuurkantoren (SVK) onderworpen zijn op vlak van begrenzing van verhuurprijzen.  Via het marktverhuurkantoor (MVK) verklaarde stad Kortrijk zich bereid om mee te stappen in de vraag van potentiële eigenaar-verhuurders naar hogere huurprijzen.  Niet alleen stelt de stad zich borg naar verhuurders, ze legitimeert met haar actie ook een verdere globale stijging van de huurprijzen op de Kortrijkse woningmarkt en werkt dit zelfs in de hand.  Het stadsbestuur mag er dan wel prat op gaan dat het Kortrijk Huurt is die beslist of een woning via SVK of MVK wordt toegewezen, de toewijzingsprocedure en -criteria daarvoor zijn erg troebel.

En het mag duidelijk zijn dat eigenaars hun woning liever aanbieden via het MVK.  Terwijl het aantal SVK-woningen tussen 2007 en 2012 nog steeg met 88 woongelegenheden, bleef deze stijging tussen 2012 en 2017 beperkt tot 32De woningtoename viel deze bestuursperiode dus terug tot een derde.

 

En dat maakt dat de plaatsen die betaalbaar wonen in Kortrijk mogelijk maken voor jonge mensen heel schaars zijn geworden.  Dat blijkt ook uit rondvraag bij jongeren.

Kaily Desmet, 20 jaar en woonachtig in Heule:

Ik woon nog thuis bij mijn mama die invalide is.  Van haar invaliditeitsuitkering moeten we maandelijks de huurprijs van €650 zien te betalen.  Dan schiet er nog maar weinig over om de rest van je leven te bekostigen.  Sinds een vijftal jaar staan we ook op de wachtlijst voor een woning die aangepast is aan de ziekte van mama, maar dat biedt ons geen enkel perspectief.  We staan op de lijst, maar daarmee is de kous af.  Als zelfs de priorlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij stilaan vast loopt, dan weet je dat je weinig hoop moet koesteren en wellicht eindeloos in de kou zal blijven staan.  Toen ik vorige maand naar onze plaats op de lijst vroeg, vertelde men mij dat er hoogstens 34 gezinnen per jaar een sociale woning toegewezen krijgen.  Dat is veel te weinig! Ik vraag me echt af of we de huur de komende maanden en jaren nog kunnen blijven betalen.“  Als we Kaily vragen of alleen gaan wonen een optie is, fronst ze de wenkbrauwen.  “Heb je de prijzen al eens bekeken om een huisje of appartement te kopen?  En voor veel van mijn vrienden is ook huren niet evident.  De huurprijzen nemen een grote hap uit je budget.  In een aantal omliggende gemeentes zijn de prijzen hier en daar nog betaalbaar, maar dan vergroot de afstand.

 

Voor CD&V moeten de inspanningen om te komen tot meer betaalbare en sociale huisvesting drastisch omhoog.  De inbedding van premiestelsels is daarbij een eerste kleine stap, maar uiteindelijk moet het aantal beschikbare huur- en koopwoningen dringend omhoog.  Dat woonentiteiten aan de Leieboorden verworden zijn tot onderwerp van speculatie komt het wonen in deze stad absoluut niet ten goede en daar heeft het stadsbestuur een belangrijk aandeel in.

‘Geef de rivier terug aan de stad/inwoners’, klinkt het tegenwoordig als het over de verlaging van de Leieboorden gaat.  Steeds minder jonge mensen vinden echter onderdak aan diezelfde Leieboorden.