Heel wat West-Vlaamse Burgemeesters zijn verbolgen nu blijkt dat de FOD Financiën plannen heeft om de jaarlijks weerkerende zitdagen voor invulling van de belastingaangifte sterk terug te schroeven.  In ondermeer Lendelede en Waregem kwam de belastingadministratie met een voorstel op de proppen waarbij het aantal zitdagen gereduceerd wordt en waarbij een systeem van verplichte voorafgaandelijke registratie van burgers wordt ingevoerd.  Het aantal inwoners van de gemeente dat effectief nog een beroep kan doen op deze vorm van lokale dienstverlening wordt hierdoor sterk beperkt.  CD&V-Kamerlid Roel Deseyn interpelleerde hierover deze namiddag Minister van Financiën Van Overtveldt tijdens het wekelijkse vragenuurtje.  Deseyn wijst erop dat het enkel een kwestie van goodwill is om lokaal beschikbaar te zijn.  Alle bijhorende kosten zijn sowieso voor rekening van de gemeentebesturen.  De Minister  had wel oor naar de verzuchtingen van Deseyn en garandeerde dat er voldoende personeel zal zijn voor  het aantal al dan niet vooraf ingediende vragen tot bijstand voor de aangifte.

Het beeldverslag:


Het voorjaar is niet enkel het signaal voor de komst van goed weer.  Het brengt jaarlijks ook een aantal minder aangename verplichtingen met zich mee.  Zo is er voor veel Belgen de steeds weerkerende worsteling met de belastingsbrief.  Het belastingsysteem in ons land is niet eenvoudig en veel mensen roepen de hulp in van professionelen om hun aangifte van de personenbelasting tijdig en correct te deponeren bij het belastingkantoor.  Zo zijn er de jaarlijkse zitdagen van belastingambtenaren in heel wat gemeentes waarbij inwoners rechtstreeks terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en advies.  Voor veel mensen is dit bij uitstek de garantie op succes voor een foutloos parcours.

Heel wat gemeentes in West-Vlaanderen zijn nu reeds bezig met de nodige voorbereidingen voor deze lokale zitdagen, maar ze kregen van de FOD Financiën recent te horen dat deze dit jaar sterk gereduceerd worden.  In vele gevallen wordt de lokale dienstverlening beperkt tot één zitdag.  De belastingadministratie verwacht bovendien dat de gemeentes ook een registratiesysteem uitwerken en handhaven waarop inwoners zich verplicht moeten aanmelden.  Dit maakt dat er slechts ruimte is voor een 80-tal personen om tijdens de resterende zitdag langs te komen.  De FOD Financiën wijst op de lange wachttijden en het gebrek aan personeel om ruimere invulling van de zitdagen mogelijk te maken. Er is dus dringend nood aan extra momenten.

“Als een lokale overheid alles voorziet (bureau, computer, ...) en alle kosten draagt, dan is het enkel een maatregel van klantvriendelijkheid om decentrale contactmomenten ruim in te vullen.  Het is kwestie van de lokale besturen te erkennen door hun burgers vlot te bedienen.  Die burgers kunnen sowieso bij een ambtenaar in de steden terecht voor dezelfde dienstverlening.”  Volgens Deseyn is het enkel een kwestie van redelijkheid om de belastingsambtenaren op pad te sturen in plaats van een veelvoud aan inwoners de omgekeerde beweging te laten maken.  Tijdens het vragenuurtje in de Kamer riep hij Minister van Financiën Van Overtveldt op om hiervoor voldoende mensen en middelen vrij te maken en de lokale dienstverlening niet in het gedrang te brengen.

De Minister wees er in zijn antwoord op dat er de laatste jaren reeds grote inspanningen geleverd zijn om de dienstverlening uit te breiden.  Ondermeer door een meer flexibele en efficiënte inzet van het personeel.  Er werd veel geïnvesteerd in Tax-on-web, de website en het contactcenter van de FOD Financiën en het netwerk aan kantoren met ruimere en aangepaste openingsuren.  Wat de zitdagen zelf betreft zal Minister Van Overtveldt aan zijn administratie de opdracht geven om ook hierop voldoende beschikbaar te zijn voor alle geïnteresseerden.  De voorgestelde maatregelen hadden enkel tot doel om de vele vragen van burgers in goede banen te leiden.  In overleg met de gemeentes zal opnieuw worden gekeken om hieraan beter invulling te geven.    Een verplichting tot registratie en afbouw van de zitdagen is voorlopig niet aan de orde.

Roel Deseyn is duidelijk: “ Het invullen van de belastingaangifte is voor veel mensen een heel karwei; een beslommering waar ze liever tijdig en correct mee afrekenen.  Het is een kwestie van goed bestuur om hier zo goed mogelijk op in te spelen.  Het is belangrijk dat de eerste afspraken met de besturen worden bijgesteld en in lijn komen liggen met de engagementen door de minister uitgesproken vanmiddag in de Kamer als antwoord op mijn vragen.”