CD&V-Kamerlid Roel Deseyn is verheugd dat België zich tijdens de huidige onderhandelingen over de Tobintaks blijft inzetten als een constructieve partner. Naar aanleiding van diverse signalen in de nationale en internationale pers ontstond de indruk dat ons land – vertegenwoordigd door bevoegd minister Johan Van Overtveldt – niet op een constructieve wijze meewerkt aan de landing van zo’n financiële transactietaks. Premier Charles Michel nam die twijfel echter weg en bevestigde de voortrekkersrol van ons land ten aanzien van dit project.

De Europese ministers van Financiën bespreken morgen de invoering van een financiële transactietaks, beter gekend als Tobintaks. “Zo’n taks op financiële transacties ontmoedigt speculatie en stelt de financiële sector minder bloot aan zeepbellen. Vanuit een fiscale rechtvaardigheidsreflex vinden we het als partij logisch dat een kleine, maar faire bijdrage op bewegingen van grote kapitalen wordt betaald.”, zegt het CD&V-Kamerlid. De taks is al jaren een prioriteit voor ons land. In 2004 werd het desbetreffende wetsvoorstel goedgekeurd, mede door CD&V. België werd een koploper in het aanpakken van speculatieve verrichtingen en ging op de boer om andere Europese partners te overtuigen. Anno vandaag zijn de onderhandelingen met tien Europese landen lopende.

Toch dreigt de Tobintaks een stille dood te sterven, mede onder impuls van bevoegd minister van Financiën. “Dat zijn alleszins de signalen die wij oppikken uit de nationale en internationale pers. Een gemiste kans die overigens in strijd is met het federaal regeerakkoord, dat stelt dat ons land constructief meewerkt aan de invoering van een financiële transactietaks.”, merkt Deseyn op. Daarom vroeg het CD&V-parlementslid aan premier Charles Michel vandaag om de nodige toelichting. Michel was tijdens de regering Leterme als minister van Ontwikkelingssamenwerking nota bene zelf één van de grote voorvechters van de Tobintaks. De premier liet over de kwestie echter geen twijfel bestaan en herhaalde dat zowel het regeerakkoord als het mandaat van de minister duidelijk zijn en dat er verder wordt onderhandeld om tot oplossingen te komen.

Roel Deseyn concludeert: “Wij zijn tevreden dat de premier op de lijn van het regeerakkoord blijft en dat België zich zal blijven opstellen als een constructieve partner om zo de landing van een financiële transactietaks succesvol af te ronden. De oproep van de premier dat er geen negatieve effecten voor onze reële economie mogen zijn, is er één die wij volledig onderschrijven en die wordt gevolgd in het voorstel van de Europese Commissie. Maar wie pleit voor fiscale rechtvaardigheid op nationaal niveau, moet dat ook doen op Europees niveau. Er staat een Europese ploeg op het veld die kan scoren. België mag dit doelpunt niet voorkomen.”.