Heel veel T-shirts en andere kledij, worden in Bangladesh geproduceerd in soms zeer moeilijke werkomstandigheden, in ateliers met onvoldoende verlichting en verluchting, waar veel te lange werkuren opgelegd worden en soms kinderarbeid wordt verricht. Dat is een zeer problematische situatie, die in 2013 een heel triest dieptepunt bereikte, toen bij een grote instorting van het Rana Plaza complex in Bangladesh meer dan duizend werknemers om het leven kwamen. Vijf jaar geleden heeft het Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-Richtlijnen in een sectoraal overleg de bedrijven opgeroepen om zich te engageren in het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh en dat ook te ondertekenen. Dit akkoord loopt nu, anno 2018, ten einde. Volgens CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn zou het goed zijn als er nog meer Belgische kledingbedrijven zich aansluiten en zich engageren voor inspecties op het vlak van veiligheid en arbeidsomstandigheden. “Er zijn gelukkig enkele goede voorbeelden. Zo hebben zes Belgische bedrijven, namelijk C&A, JBC, Bel&Bo, Bel-Confect, Van der Erve en Jogilo, zich op dat vlak geëngageerd”. “Hoe dan ook pleiten wij voor meer aandacht voor propere kleren als conditie bij het sluiten van handelsakkoorden. Er moet ook op internationaal niveau en zeker op het niveau van de OESO voort werk van gemaakt moet worden, zodat arbeiders mogen rekenen op meer levenskwaliteit”, aldus Deseyn.

Minister van Werk en Economie, Kris Peeters (CD&V), antwoordde vorige week op een vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn dat er beslist is dat er een sensibiliseringsevenement komt, dat gepland is in september. Er zal ook een gezamenlijke promotiecampagne opgezet worden om nog meer bedrijven dat sterke engagement te laten onderschrijven. Kris Peeters: “Wij zullen dat ook doen en blijven ijveren voor verdere stappen. Ook de consument moet daarbij betrokken worden. Wanneer de consument ervan bewust wordt gemaakt waar zijn T-shirt vandaan komt, dan kan hij daar een sturende rol in spelen. Dat is een belangrijk signaal aan de bedrijven. Wij zullen ook proberen de consument duidelijk te maken dat, wanneer hij een T-shirt koopt, hij best even nadenkt waar het vandaan komt.”, aldus de vice-premier.

Deseyn is verheugd over het genomen engagement. “Het gaat om een groeiproces, aangezien vele bedrijven zich nog moeten aansluiten. De consument is heel machtig: door te vragen waar de kleding vandaan komt en of ze in correcte omstandigheden werd geproduceerd en dus voorzien van een label, zal de consument automatisch de markt sturen naar meer respect voor de arbeidsomstandigheden waarin gewerkt moet worden.”, besluit het parlementslid.