CD&V Kortrijk heeft deze avond in Kaffee Damast in Kortrijk haar team van lijsttrekkers voorgesteld waarmee het in 2018 naar de gemeenteraadverkiezingen trekt. Hannelore Vanhoenacker (1), Roel Deseyn (2) en Christine Depuydt (3) zijn bijzonder fier om als trekkers van een ploeg vorm te mogen geven aan een sterk plan voor de Kortrijkzaan. Met de aanstelling van dit trio, als spitsen in een ploeg, kiezen CD&V Kortrijk en haar voorzitter Jean de Bethune duidelijk en resoluut voor een nieuwe stijl en een nieuwe generatie. Daarnaast toonde de partij ook dat ze een duidelijke visie heeft op de toekomst van Kortrijk.

Het verslag op WTV:

 

De afgelopen maanden heeft CD&V Kortrijk tal van inwoners en verenigingen ontmoet. De conclusies zijn duidelijk. Ze vormen de basis voor de krachtlijnen van CD&V Kortrijk.

Een stad gedragen door haar inwoners

Het gevoel van ergens bij te horen is een fundamentele behoefte van de mens. Dat is in Kortrijk niet anders. CD&V Kortrijk gaat dan ook voor een stad waar men zich economisch, cultureel, sociaal,... geworteld voelt. Waar men zich nuttig voelt, men zich gehoord voelt, waar iedereen meetelt en de kans krijgt om zich te onderscheiden. CD&V wil dit helpen mogelijk maken. De partij wil haar schouders zetten onder een stad waar burgers zich engageren voor mekaar, waar iedereen meetelt: de sterken, maar ook de kwestbaren.
CD&V gelooft daarom sterk in een stadsbestuur dat niet alles zelf top-down wil regisseren, maar een bestuur dat helpt verbinden, faciliteren, de juiste linken leggen. M.a.w.: toelaten dat die inwoners, ondernemingen, verenigingen, … excelleren en zelf in de spotlights staan in hún wereld.


Een stad met visie, die uitdagingen omarmt

Onze maatschappij vandaag verandert razendsnel en stelt ons voor heel wat uitdagingen: individualisering, vergrijzing, globalisering, milieu, vluchtelingenproblematiek, … Tegelijk worden fundamentele waarden vaak opnieuw in vraag gesteld. CD&V Kortrijk gelooft er in dat met de juiste langetermijnvisie deze uitdagingen op een creatieve, innovatieve manier kunnen worden aangepakt en zelfs kunnen worden omgebogen tot sterktes.
Voorzitter de Bethune: “Willen we met z'n allen die uitdaging aangaan, dan is er nood aan een sterk en duidelijk plan om de stad te besturen. De focus van het stadsbestuur mag niet de krant van morgen zijn, maar wel de toekomst van de stad en haar inwoners. Een daadkrachtig bestuur dat haar schouders zet onder het bieden van antwoorden. Een bestuur dat werk maakt van een veilige stad, solidair, aantrekkelijk en betaalbaar voor alle generaties, met dynamische ondernemingen, scholen en jobs en een ruim woonaanbod voor alle gezinnen. Dat is onze wens voor deze stad, dat is ook waar onze ploeg voor wil gaan.”
Werkgroepen zullen deze krachtlijnen in de volgende maanden verder vertalen in concrete voorstellen voor een toekomstgerichte stad. En die stad is solidair, duurzaam en slim. CD&V Kortrijk bouwt ook verder aan een dynamische ploeg om aan die stad gestalte te geven. Eerlang meer daarover.