De bereikbaarheid van de Westhoek is sinds jaar en dag een oud zeer.  Niet alleen de weginfrastructuur is beperkt, ook de dienstverlening over het spoor laat te wensen over.  Oude motorstellen en rijtuigen, slechte aansluitingen, kortere en bijgevolg overvolle treinen, lagere frequentie, … het is slechts een greep uit het ongenoegen dat reizigers de laatste maanden en jaren publiek lieten weerklinken.  “De voornaamste oorzaak van het problematische treinverkeer in de regio is uiteindelijk het ontbreken van voldoende en aangepaste spoorinfrastructuur”, zo stelt CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn.  Minister van Mobiliteit Galant erkent de problemen in haar antwoord op een parlementaire vraag van Deseyn over de geplande renovatiewerken aan de lijn 69 die volgende maand van start gaan.  De Minister raamt de kostprijs op minstens 130 miljoen euro.  Roel Deseyn roept regio en provincie op om deze gerechtvaardigde vraag mee te ondersteunen.

Vanaf 27 februari 2016 zullen alle sporen en dwarsliggers op de lijn 69 tussen Menen en Ieper vernieuwd worden gedurende zes opeenvolgende weekends.  Gezien de lijn vanaf Komen over enkelspoor gaat, zal de dienstverlening gedurende de werkmomenten volledig onderbroken worden.  Er wordt door de NMBS voorzien in vervangende busdiensten.

De moeilijke organisatie van de werken is helaas tekenend voor de moeilijke bereikbaarheid van en mobiliteit in en naar de Westhoek.  Begin 2015 reeds haalde CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn de werken aan als unieke opportuniteit om te voorzien in een dubbel spoor over de volledige lijn 69.  “Gezien de lijn toch dringend aan renovatie toe was en hinder door werken onoverkomelijk is, kon dit moment aangegrepen worden om meteen een structurele oplossing te bieden voor de moeilijke ontsluiting van de steden en gemeentes in de Westhoek.  Lijn 69 is immers het enige spoor dat de Westhoek verbindt met de rest van de wereld.

Minister Galant erkent de problemen en liet in haar antwoord weten dat de NMBS sowieso voorstander is van een dubbelspoor, omdat dit veel meer ruimte en mogelijkheden biedt voor de exploitatie ervan.  Maar zover is het nog niet.  Het is voorlopig wachten op de herziening van het meerjareninvesteringsplan bij de NMBS om verdere stappen te kunnen zetten in dit dossier.

CD&V-er Deseyn roept provinciale en streekactoren op om de vraag naar investeringswerken mee te ondersteunen.  Een goede bereikbaarheid is fundamenteel voor verdere streekontwikkeling.