Maandag 14 september begint de aannemer, Audoorn-Vindevogel uit Kruisem, aan de wegenis- en rioleringswerken in de della Faillestraat in Huise. De straat verbindt de Kolpaart met de Lange Aststraat en is een rustige woonstraat in het mooie en landelijke Huise. Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne: ‘We voorzien een grondige heraanleg van de straat, inclusief gescheiden riolering, zodat het afvalwater van de 16 woningen daar ook gezuiverd kan worden. Bovendien leggen we de straat zo aan, dat het mooie groene karakter gerespecteerd wordt, en voorzien we onder andere een rustplaats met een picknickbank. Het plan kwam tot stand met inspraak van de buurt, aan de hand van bewonersvergaderingen. De bestaande bomen worden gerooid en vervangen.

De werken kosten 426.998,5 euro excl. BTW. Dankzij subsidies wordt de kostprijs van deze werken voor de gemeente zelf beperkt tot slechts 89.651 euro excl. BTW.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De werken beginnen aan het kruispunt met de Kolpaart. Zodra de aannemer in de Lange Aststraat begint, allicht midden oktober, zal er beperkte hinder zijn voor het doorgaand verkeer daar. Dan voorzien we een bypass in de berm en het veld ernaast.

Bothuyne: ‘Er is een uitvoeringstermijn van 85 werkdagen voorzien. Normaal organiseren we voor de start van de werken samen met de aannemer nog een bewonersvergadering, maar door corona is dat niet mogelijk. Als alternatief voorzien we regelmatig bewonersbrieven om iedereen goed te informeren.’